СценарииПредлагаю вашему вниманию собственные сценарии мероприятий, которые можно использовать в работе


Маіх радкоў няма без Беларусі(Вечар-партрэт, прысвечаны 135-годдзю з дня нараджэння 
Якуба Коласа)


У прыгожа аформленай зале (дрэвы, кветкі, лялькі беларускія, рушнікі, каласы) падрахтавана юбілейная выстава твораў Якуба Коласа

Гучыць песня І. Лучанка на словы Я. Коласа “Мой родны кут” 

На сцэну выходзяць вядучыя ў беларускім адзенні

Вядучы 1: (на фоне музыкі): Якуб Колас!..У літаратурным псеўданіме Канстанціна Міхайлавіча Міцкевіча – народнага паэта Беларусі Якуба Коласа – шмат сэнсу і чалавечага цяпла. “Колас – гэта хлеб, гэта само жыццё”, - пісаў Раман Сабаленка. Гэтым псеўданімам яшчэ на пачатку сваёй творчай дарогі малады паэт падкрэсліў, што жыццём сваім і творчасцю заўседы будзе цесна звязаны з народам, з роднай зямлёй, што з жыцця народа, як з найглыбейшай крыніцы, будзе чэрпаць думкі і надзеі, тэмы і вобразы.

Вядучы 2: Якуб Колас увасабляў таленавітасць і мудрасць беларускага народа, быў вельмі шчырым і простым у абыходжанні з людзьмі, выключна чулым да іх трывог, радасці і гора. Уважліва ставіўся да кожнага чалавека. “Для многіх з нас – і маладых, і пісьменнікаў больш старэйшага пакалення, - успамінаў Міхась Лынькоў, - Канстанцін Міхайлавіч быў старшым таварышам, надзейным другам і мудрым настаўнікам”.

(Вядучыя ідуць са сцэны. Выходзяць 5 чытальнікаў-школьнікаў)

Музыка сціхае

1-шы чытальнік: Якуб Колас – адзін з заснавальнікаў беларускай літаратуры і стваральнікаў беларускай літаратурнай мовы, настаўнік некалькіх пакаленняў сучасных беларускіх пісьменнікаў (Максім Лужанін).

2-гі чытальнік: Якуб Колас – з’ява ў духоўным жыцці беларускага народа незвычайная, непаўторная і, я сказаў бы, неабсяжная (Ніл Гілевіч).

3-ці чытальнік: Шматграннасць таленту Якуба Коласа арыгінальна выявілася як у паэзіі, так і ў прозе, а таксама ў публіцыстыцы, і ў дзіцячай літаратуры.

4-ты чытальнік: Якуб Колас – мастак сусветнага маштабу, ён прайшоў вялікі і слаўны шлях: ад вясковага пастушка да народнага паэта Беларусі, віцэ-прэзідэнта Акадэміі навук Беларусі.

5-ты чытальнік: Якуб Колас – наш гонар, надзея, будучыня. Творчасць яго – выток святла, дабрыні і нязломнасці.

Вядучы1 : Сусветнавядомы мастак слова, народны паэт Беларусі Якуб Колас (Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч) нарадзіўся 3 лістапада (па старому стылю 22 кастрычніка) 1882 г. у сям’і лесніка непадалёк ад вёскі Мікалаеўшчына, у засценку Акінчыцы (цяпер уваходзіць у тэрыторыю горада Стаўбцы). Акінчыцы…Выток…Пачатак... Уявім, што дарога вядзе нас туды, на радзіму паэта...

Гучыць мелодыя песні І. Лучанка на словы Я. Коласа “Мой родны кут”(спачатку гучна, потым цішэй) 

1-шы чытальнік:

Стаўбцы прамінаю. Вядзе ўдалячынь
Гасцінец, у вербы адзеты.
І вось, куды позіркам толькі не кінь,
Прасторы – радзіма паэта.
Удалечы – шапкай пад воблакі – дуб,
І кропкай – каршун над палямі,
А я ледзь прыкметнаю сцежкай іду,
Кранаючы жыта рукамі…
І пальцы тут глебу міжволі ўзялі –
Такая зямля навакола!..
Нездарма ж на гэтай цудоўнай зямлі
Узрос
найвялікшы Калас!
Кастусь Цвірка “На радзіме паэта”

2-гі чытальнік:

Куточак памяці жывой,
Нібы святыню помніць буду.
Ці не знайду я пад страхой
Старую Костусеву вуду?..
А можа, там ляжыць яшчэ,
Ля пуні, бацькава папруга?
А Нёман-бацька ўдаль цячэ,
Дзе сінеч неба, водар луга.
Чытаю “Новую зямлю”:
“Дарэктар”, “Костусь” і “Начаткі”…
Здаецца, у хату крок ступлю –
Запахнуць здорам там аладкі.
Запахне дроў салодкі дым,
І “шаляніца” скокне з печы…
Нібы я з Коласам самім
Прыйшоў на першую сустрэчу.
М. Шахавец “Акінчыцы”

Вядучы 2: Сям’я лесніка па загаду пана вымушана была часта пераязджаць: Акінчыцы, Смольня, Ласток, Альбуць… “Самыя раннія дзіцячыя гады мае прайшлі ў Ластку”, - успамінаў Якуб Колас. Рос ён з малку ўражлівым, цікаўным, дапытлівым хлопчыкам з паэтычнай душой.

Вядучы 1: Любіў маленькі Косцік легчы на спіну, узірацца ў нябесны блакіт… Плывуць вунь у вышыні рэдзенькія белыя воблачкі. Чаму яны плывуць? Хто іх падганяе? Хочацца хлопчыку ведаць, чаму вечарам загараюцца на небе ліхтарыкі-зоркі…Хто запальвае зоркі? Чаму ў дзень іх не відаць…
Не раз Косцік любаваўся, як буслы кружыліся над лесам і сенажаццю… Яшчэ цікавей было наглядаць, як вучіліся лятаць бусляняты…
“А чаму я не магу навучыцца лятаць?”, – падумаў Костусь. Надзеў стары матчын каптан, залез на хлевушок і , узяўшы ў рукі крысо, скакель са страхі. Так рабіў некалькі разоў, але нічога не выйшла: ён падаў у крапіву, апякаў ногі і рукі…

Вядучы 2: Дзядзька Антось, як даведаўся, толькі галавой паківаў і сказаў: “Ну, мой хлопча, у каго ты такі ўвішны ўдаўся…Гэта ж трэба прыдумаць. Ай-яй, чалавек, на галаве шапка…То ён пытае, чаму хмары плывуць па небе, то слухае, як спяваюць кветкі. А тут птушкай захацеў стаць. Паглядзім, кім ужо ты будзеш…” Урывак з аповесці С. Александровіча “На шырокі прастор”

Паважаныя гледачы, давайце на хвілінку перанясёмся ў тыя далёкія дзіцячыя гады Якуба Коласа, тады яшчэ маленькага хлопчыка Косціка.

Сцэнка

Дзейныя асобы: дзядзька Антось і Косцік.

Косцік. Дзядзечка, колькі дзён яшчэ прыйдзецца пасвіць кароў?

Дзядзька. Цяжка сказаць: мо месяц, а можа, і больш...

Косцік. Але ўсё ж такі?

Дзядзька. А пакуль з нашае бярозкі, што ля хаты, лісце не абваліцца.

(Дзядзька адыходзіць у бок.)

Косцік. Пакуль ніхто не бачыць, пайду абтрасу лісце, бо так гэтыя каровы абрыдлі ўжо.

(Бяжыць са сцэны. Выходзіць дзядзька.)

Дзядзька. Косцік, пара кароў выганяць!

(Косцік выбягае з усмешкай.)

Косцік. Не, ужо не пара. Глянь, усё лісце з бярозы абвалілася.

Дзядзька. А праўда... Ды не, кароў ты ўсё роўна пасвіць будзеш. Але ж, жэўжык, як добра абтрос, вы толькі паглядзіце!

Вядучы 1: Дзіцячыя і юнацкія гады Якуба Коласа прайшлі ў Альбуці. “Альбуць запомнілася мне найбольш яскрава, - пісаў Якуб Колас у “Аўтабіяграфіі”. – Там была надзвычай цікавая прырода. Леснікова пасада стаяла на бойкай дарозе, ішлі і ехалі людзі. Многа рознага люду перабывала ў нашай хаце. Нязмоўклыя цікавыя гутаркі новых людзей пашыралі мой запас ведаў аб людзях наогул і далі мне багаты матэрыял для назірання. Лоўля рыбы, збіранне ягад і грыбоў, работы каля дому, на полі і ў лузе – усё гэта давала багаты змест жыццю ў Альбуці…” “Жыццё для народа. Зборнік матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці Якуба Коласа”

3-ці чытальнік:

Альбуць!
Старых дубоў
Зялёная падкова,
Пазалацелы луг,
Крынічкі срэбны звон…
Альбуць!
Як сэрцу шмат
Гаворыць гэта слова,
І гэты цёмны бор,
І неба сіні схон.

4-ты чытальнік:

…Тут Колас жыў,
Тут казкі
Бор шаптаў падлетку
Размову з юнаком
Тут перуны вялі.
Альбуць!
Дзіцячых год яго
Праўдзівых сведка.
Альбуць!
Чароўны кут любімае зямлі!

5-ты чытальнік:

Сны веку снять дубы.
І безліч сонцаў дробных
На ўзорным лісці іх
Дрыжыць у кроплі рос…
Благаслаўлёна будзь:
Зямля Айчыны роднай,
Радзіўшая таго,
Хто славу ёй прынёс!
А. Звонак. Урывак з верша “Альбуць”
Вядучы 2: Свой першы верш Якуб Колас напісаў, калі яму было 12 годоў. Напісаў на роднай беларускай мове, прачытаў яго бацьку. “Бацька паслухаў мяне ўважліва, - успамінаў Якуб Колас, потым запытаў, ці праўда, што гэта напісаў я, і даў рубель гасцінцу…”. Верш той меў назву “Вясна”, нажаль, ён не захаваўся, але Якуб Колас добра запомніў, што напісаў ён свой першы верш пад уражаннем прыгажосці абуджанай вясной прыроды і песні жаўранка, якая кранула тады Кастуся да слез…Народныя песні, родны кут, аколіцы Мікалаеўшчыны, беларуская прырода, лес, з якім Якуб Колас парадніўся і сябраваў змалку, люлялі таленты паэта, выхоўвалі ў яго пачуццё прыгожага. Лес…Ён радаваў, цешыў Якуба Коласа і ў маленстве, і ў сталыя гады…

Гучыць мелодыя “Лес шуміць”

1-шы чытальнік:

З маленства люблю я лясы,
Іх сцішаны голас і шум патаёны,
І пушчы глухія, а ў іх бураломы,
Дзе віхры гудзелі пад гулкія громы
Ды слалі дажджоў абрусы.
Вучыў мяне лес пазнаваць
Прыгоства, суладнасць і чары прыроды,
Дзе птаства спраўляе штогод карагод,
Дзе тояць крыніцы празрыстыя воды
Для рэчак, каб край умываць.
Ай, лес, беларускі наш лес!
Я песень за век свой злажыў табе многа,
У свет праз цябе мне ляжала дарога,
Ты песціў юнацкасць і цешыў старога
Заўсёды твой полаг-навес.
Я. Колас “Лясам Беларусі”

Музыка сціхае

Вядучы1: Беларусь багата вельмі прыгожымі мясцінамі. Прырода роднага краю для паэта заставалася на працягу ўсяго жыцця жыватворнай крыніцай творчага натхмення. 

Гучыць мелодыя “Гукі прыроды”

2-гі чытальнік:

Вось старая хатка,
Садзік невялічкі.
Малады алешнік
Па краях крынічкі.
З краю лес высокі;
Тут жа, каля хаты,
Дзе старыя вербы,
Дуб каржакаваты.
Ў пералівах кветак
Ззяе луг зялёны,
Луг шырокі, пышны,
Як бы цар у кароне.
Далей, за лугамі,
Легла поле кругам,
Зрэзана сахамі,
Баранамі, плугам.
Зелянеюць межы
Вузкія, як стужкі,
Дзе-нідзе чарнеюць
Між загонаў грушкі…
Я. Колас “Старая хата”

Музыка сціхае

Вядучы 2: “Паэзія Коласа з першых сваіх радкоў ішла ад народнага жыцця, ад родных былінак у полі, ад хуткаплыннага Нёмана, ад нізкіх сялянскіх хат, ад нястачы: гора сялянскага. Таму ў радках яго вершаў шапталіся былінкі, грозна ракатаў Нёман, удыхаючы ў сялянскія сэрцы гнеў, гатовы пераплавіцца ў сацыяльную буру”. 
“Жыццё для народа. Зборнік матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці Якуба Коласа”

3-ці чытальнік:

Багачы і панства!
Нашы “дабрадзеі”!
Мы на суд вас клічам,
Каты вы, зладзеі!
“Чыімі рукамі
Вы дабро збіралі?
На чые вы слёзы
Дабрабыт куплялі…”
Я. Колас “Ворагам” (урывак)
Вядучы1: Пра Якуба Коласа, патрыёта, сына свайго народа, можна сказаць словамі верша, які паэт прысвяціў сябру, паплечніку Янку Купалу:

Клікаў ён народ свой к волі,
Сеяў зерне поўнай жменяй,
Каб дабра яму даць болей,
А каб крыўды стала меней…
Я. Колас “Янку Купалу”
Разам з народам сваім шчыра радаваўся Колас калі адкрыліся першы Беларускі дзяржаўны тэатр, Беларуская дзяржаўная бібліятэка, акадэмія навук БССР, віцэ-прэзідэнтам якой быў наш Пясняр з часу яе заснавання (1929 г.) і да 1956 года.

Вядучы 2: Немагчыма пералічыць усё зробленае Якубам Коласам для развіцця і ўзбагачэння беларускай літаратуры, культуры, навукі. Шмат увагі ўдзяляў ён праблемам школьнага навучання і выхавання. Шчыра клапаціўся аб тым, каб не гублялі беларусы беларускасці. Цеплыя словы любові, зачараванасці роднай мовай выказаў ён радкамі сваіх таленавітых вершаў:

4-ты чытальнік:

Слова – радасць, слова-чары,
Вобраз вечна юных вёсен,
Ёсць ты ўсюды: ў сонцы, ў хмары,
Ты глядзіш праз неба просінь.
Лашчыш слух мой, слова-ззянне,
Атуляеш сэрца ласкай,
Ноч і вечар, дзень, світанне
Абняло ты, слова-краска.
Я. Колас “Слова”

Вядучы 1: Якуб Колас адгукаўся на ўсе падзеі жыцця Беларусі. Прызыўна, горача гучала Коласава слова ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Ужо 24 чэрвеня ў газеце “Правда” быў надрукаваны на беларускай мове верш народнага паэта Беларусі Якуба Коласа з характэрнай, поўнай унутранай сілы і спапяляючай нянавісці да ворага назвай “Фашысцкага пса на ланцуг”.

Гучыць мелодыя песні “Свяшчэнная вайна”

Вядучы 2: У вершы “Капайце яму, далакопы”, што быў напісаны ў тым жа суровым 1941 г., гучаць ты я ж нянавісць да фашысцкіх акупантаў і заклік злучыць свае сілы ў змаганні супраць фашысцкай крывавай навалы.

Паўстань, народ, злучы ўсе сілы
Супроць тэўтонскае арды,
Супроць пачвары тупарылай,
Што нішчыць сёлы, гарады!

Вядучы1: Набатны голас Коласа-змагара змяняўся на шчымліва балючы, калі пісаў паэт пра родную Беларусь, акупіраваную ворагам, яму так хацелася абараніць, абняць, сцішыць боль роднай зямлі:

…О, каб я меў такія рукі
Зямля, абняў бы я цябе,
Каб сцішыць гора тваё, мукі
І сілу даць у барацьбе…

Вядучы 2: З самага пачатку Колас верыў у перамогу, верыў, што знявечаная, параненая ворагам родная зямля загоіць раны:

Я ведаю…загояцца ўсе раны.
З пажарышч край паўстане, расцвіце
Ва ўсёй сваёй красе і паўнаце!

Музыка сціхае

Вядучы1: У пасляваенны час Якуб Колас, заняты плённай працай, не толькі з гонарам выконваў абавязкі віцэ-прэзідэнта Акадэміі навук БССР, але і актыўна займаўся грамадскай дзейнасцю, быў членам урада, дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР і СССР. Шмат увагі ўдзяляў дзецям, моладзі, маладым літаратарам. Ад імя не аднаго пакалення творчай моладзі выказаў шчырую ўдзячнасць выдатнаму песняру, настаўніку паэт Эдуард Валасевіч у вершы “Якубу Коласу”:

5 - ты чытальнік:

Мы выляталі з-пад твайго крыла,
Як птушаняты, у палёт свой першы.
І праз гады нас вабіла, вяла
Пявучая і поўная святла
Паэзія і праўда тваіх вершаў.
Няхай нам тых не дасягнуць высот,
Дзе ты лунаў, нібы арол свабодны,
Ты навучыў нас, як любіць народ,
Як з ім ісці плячо ў плячо ўпярод
І як адданым быць краіне роднай.

Вядучы 2: Як вялікае агульнанароднае гора была ўспрынята смерць Якуба Коласа. Ён памёр 13 жніўня 1956 года. Было жніво…Смерць зрэзала гэты найдаражэйшы Колас роднай зямлі. Уся Беларусь развітвалася з любімым пісьменнікам. Каб трапіць у Палац прафсаюзаў, дзе стаяла труна Якуба Коласа, трэба было стаць у чаргу ці не з трох-чатырохкіламетровую, што цягнулася аж да Пляца Волі…
Гора падказала скрушныя словы развітання.

Гучыць мелодыя песні “Мой родны кут”

1-шы чытальнік:

Сягоння журацца бары на Беларусі,
Прыбіты сцежкі кроплямі расы,
Замоўкла песня на асеннім лузе,
І падаюць на пожню каласы.
Над Нёманам схіліліся рабіны,
Маўчаць над Сожам пушчы і сады.
Мой родны кут, якога сына,
Якую песню страціў ты!
Маўчаць палі ў кроплях буйных рос,
Бары маўчаць, а сэрца плача ўголас,
Мой родны кут, упаў буйнейшы колас,
Што на тваёй зямлі узрос.
С. Грахоўскі “Песня будзе жыць”

Вядучы 1: “Кнігі Коласа нам і калыскай і школай былі”, - гэтыя словы з верша Пімена Панчанкі паўтараюць і будуць паўтараць з цеплынёй і ўдзячнасцю новыя пакаленні. Таму што заўсёды будзе патрэбна багатая і таленавітая спадчына Якуба Коласа: яго славутыя паэмы “Новая зямля”, “Сымон-музыка”, шматлікія вершы, апавяданні, яго “Палеская трылогія”, драматургія, публіцыстыка, творы для дзяцей…

Вядучы 2:

Падыйшоў да завяршэння вечар-партрэт “Маіх радкоў нама без Беларусі”, прысвечаны 135-годдзю з дня нараджэння Якуба Каласа. Напрыканцы яго мне б хотелася прывесці такія радкі:

За ўсе, што ты аддаў народу,
За шчодрасць сэрца, шчодрасць мар,
За кліч свой горды да свабоды
Усе разам (вядучыя і чытальнікі):
Паклон прымі ад нас, Пясняр!

Гучыць музыкаВечер-реквием «Чернобыль: не гаснет памяти свеча»(26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных и техногенных катастроф. В Беларуси 26 апреля – общенациональный День скорби )

(К мероприятию оформляется сцена: чёрная лента со словами «Чернобыль: не гаснет памяти свеча», свечи, книжно-иллюстративная выставка-репортаж «Терновый венец Чернобыля», плакаты, колокол и др.)

(Звучит трагическая музыка)

Ведущий: Какая чудесная пора года – весна! Это время пробуждения природы, когда первыми цветами и травами распускается земля, когда сады одеваются в бело-розовые шелка, а прозрачный воздух наполняется чудесным жизнеутверждающим щебетом и пением птиц, возвращающихся на Родину. Вместе с солнечны светом, распускающимися почками, теплом земли весна приносит радость жизни, надежду обновления…
Такую же щедрую, бушующую и цветущую весну принёс и 1986 год. Казалось бы, жить да радоваться… Но в памяти человечества эта весна останется воспоминанием о страшной трагедии, сравнимой по последствиям разве что с войной.

Чтец.

Чернобыль – только маленькая веха
Растущей в человечестве беды,
Чернобыль – эхо ядерного века
И, может быть, грядущего следы…

Ведущий: Чернобыль… Небольшой украинский городок, о котором тогда мало кому было известно… Именно здесь 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты 40 секунд ударил чернобыльский набат.
Именно в эти минуты двумя гигантскими тепловыми взрывами был разрушен четвёртый блок Чернобыльской атомной станции. С тех пор для человечества по-новому, жестоко и безжалостно, зазвучало слово «радиация».

(Видеоролик взрыва)

Чтец.

Не магу здагадацца,
Хто такі і адкуль я,
І куды пуцявіны
Мяне прывядуць –
У чарнобыльскім лесе
Не варожыць зязюля,
У чарнобыльскім полі
Усе рамонкі ілгуць.
Стогне чорная смага
Над чарнобыльскім дахам –
Не напіцца ніколі
З атрутных крыніц,
Вецер рве са страхі
Спарахнелыя лахі
І дажджынкі, як слёзы,
У кутках аканіц…

Ведущий: «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда… и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». Эти строки мы читаем в восьмой главе «Откровения святого Иоанна Богослова», написанного почти за 2000 лет до случившегося.
Авария на Чернобыльской АЭС признана крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. Аналогов ей нет.
С 26 апреля по 6 мая, когда реактор был, наконец, заглушён, огромное количество радиоактивных веществ в 1 млрд. Кюри было выброшено в окружающую среду. 
«По данным наблюдений, 29 апреля 1986 года высокий радиационный фон был зарегистрирован в Польше, Германии, Австрии, Румынии, 30 апреля – в Швейцарии и Северной Италии, 1-2 мая – во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, северной Греции. 3 мая – в Израиле, Кувейте, Турции…
Заброшенные на большую высоту газообразные и летучие вещества распространялись глобально: 2 мая они зарегистрированы в Японии, 4 мая – в Китае, 5-го - в Индии, 5 и 6 мая – в США и Канаде. Меньше недели понадобилось, чтобы Чернобыль стал проблемой всего мира…».

(Сб. «Последствия Чернобыльской аварии в Беларуси». Минск. Международный высший Сахаровский колледж по радиоэкологии.1992г., С. 82.)

И всё же большая часть радиации (приблизительно около 70% всех радиоактивных веществ) выпала на плодородные земли Беларуси, её леса, отравила чистые реки, помутила радиацией её голубые глаза-озёра.
Чернобыльская катастрофа затронула почти четвёртую часть территории нашей страны, пятую часть населения. В зоне загрязнения оказалось 3678 населённых пунктов, в том числе 53 города, в которых проживало более 2 миллионов человек. Зона отчуждения…

(Звучит «Реквием» Моцарта)

Чтец.

Плача мая Беларусь,
Плача дажджом і туманамі,
Над незагойнымі ранамі
Чорны паслаўся абрус.
Шэпчацца з доламі гай,
Нікне трава парыжэлая,
Чэзне, як ніва зблажэлая,
Ад радыяцыі край.

Ведущий: Возможно, человеческих жертв было бы гораздо меньше, если бы люди узнали правду о Чернобыле сразу. А ведь всего-то надо было чётко и ясно донести до людей информацию: на улицу не выходить; окна, форточки плотно закрыть; как можно чаще проводить влажную уборку квартир; обувь оставлять в коридоре; хлеба не есть; пить слабый раствор йода; после посещения улицы тщательно смыть с себя пыль и радиацию… Как всё просто! И это могло бы спасти тысячи жизней!
Только в 1989 году Верховный Совет БССР признал территорию нашей страны зоной экологического бедствия. И не зря, ведь уже тогда оказалось, что радиоактивных частиц в лёгких минчан и жителей Гродненщины ничуть не меньше, чем у жителей зоны отселения. 
Чернобыльская трагедия не стала прошлым. Ведь десятки тысяч белорусских семей навсегда лишились своей маленькой родины. Лишились дорогих сердцу берёз и рябинок у порога родного дома. Не осталось у них даже горсточки земли, которую можно было бы прихватить с собой, потому что земля эта была смертельно больна. 

Чтец.

Калі б не тая ноч красавіка,
Што горыччу дыхнула неспазнанай,
Як і раней, цякла б між траў рака,
Як і раней, суніцы спелі б на палянах.
Як і дагэтуль, радасць птушанём
Здзіўлёна кроплі ў дзень лавіла б летні
Нябёс лагодных, што вадою гром
Астуджваюць над лугам перагрэтым.
Шукаў бы зноў грыбнік баравіка,
І рыбака б удача не мінала,
Калі б не тая ноч красавіка,
Якой і ў страшным сне зямля не знала.

Ведущий: Николай Метлицкий (белорусский поэт, переводчик, публицист, журналист. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь имени Янки Купалы (1998). Лауреат премии Ленинского комсомола Белорусской ССР (1986). Лауреат Специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства (2013). Член Союза писателей СССР (1981).) родился в д. Бабчин Хойницкого района Гомельской области (деревня была отселена в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС) в крестьянской семье. Вот как он пишет о трагедии: “День 26 апреля 1986 года, облучив радиацией континенты мира, вошёл в историю человечества как жертвенный знак самой жестокой техногенной катастрофы 20 века…
В зеленобровом междуречье Днепра и Припяти, на приграничье трёх братских славянских стран – России, Украины и Беларуси – брошены одичало дремать десятки тысяч гектаров полей, столетиями согреваемых мозолистыми ладонями человека; нарядились непролазными зарослями дома и дворы покинутых жителями деревушек; грозными декорациями жуткой драмы, поставленной на сцене жизни режиссёром – разгулявшимся атомом, виднеются лабиринты опустевших городских улиц, ведущих в никуда… ”.

Чтец.

Это моя, а не чья-то страна,
Та, что люблю больше жизни.
В горле слова все комом.
Молча в мир кричит Чернобыль
Каждым пустым своим домом.

Ведущий: Зарастает чернобыльской полынью белорусская земля. На месте оживлённых некогда городов и весей – Полесский радиационно-экологический заповедник, общая площадь которого – 215, 5 тысячи гектаров. 

Чтец.

Здесь бы солнцу блестеть в половицах,
Сладким роем кружить детворе,
Целоваться под крышею птицам,
Свадьбу шумно играть во дворе,
Слушать песню журавушки в небе,
Согревать бы горбушку в руке…
Но ни шума, ни песен, ни хлеба –
Окна в досках и дверь на замке.

Ведущий: Когда сюда смогут вернуться люди? И смогут ли вообще? Ведь период полного распада стронция – 300 лет. А цезия? А плутония? А ведь есть радионуклиды, период полураспада которых исчисляется миллионами лет. Уж поистине чёрная быль, горькая, как полынь…

Чтец.

Аддаў бы год жыцця на свеце,
Каб зноў убачыць хоць разок
У родным садзе яблынь квецень,
Сцяжын маіх святы выток.
Я ж так любіў мядовы жнівень,
І пах той помню праз гады.
Пракляты цэзіявы лівень
Усё панішчыў назаўжды.
А колькі сёл на Беларусі
Знікае з выдыхам пакут.
Я ведаю, што не вяруся
Ніколі больш у родны кут…

Ведущий: И всё же чернобыльская катастрофа – это трагедия не только Беларуси, Украины и России. Это трагедия планетарного масштаба, т. к. радиация не знает ни политических, ни географических границ. 
Последствия аварии растянутся на столетия. Ведь уже сегодня учёные, наблюдая за животным и растительным миром, предупреждают о мутациях. Врачи не скрывают информацию о том, что в стране растёт количество онкозаболеваний и болезней щитовидной железы…
Народный поэт Беларуси Нил Гилевич сказал: “Чернобыль – это начало нового летоисчисления человечества”. Наша жизнь разделилась на жизнь до и после Чернобыля… 
Последствия чернобыльской трагедии были бы ещё страшнее, если бы не те молодые парни, которые первыми встали на пути смертельного огня, если бы не их самоотверженность и героизм. Их было 28. Шестеро погибли через несколько часов после облучения. Всмотритесь в эти лица. Запомните их имена. 

Лейтенант Владимир Правик,
Сержант Владимир Тищура,
Старший сержант Николай Титенок,
Сержант Николай Ващук,
Старший сержант Василий Игнатенко,
Лейтенант Виктор Кибенок
– шеренга номер один.

Это они приняли на себя смертоносное дыхание реактора, вступив буквально врукопашную в свой последний бой с огнём. Эти молодые ребята прекрасно понимали, на что идут, знали, какой объект отбивают у огня, осознавали, что, ни потуши они огонь на четвёртом энергоблоке, он бы мог перекинуться на другие. О возможных последствиях страшно даже подумать!
О чем тогда думали эти парни? О смерти? О подвиге? О жизнях родных и совсем незнакомых им людей?.. Мы этого не знаем. Но знаем одно: они сделали больше чем могли. Ценою своей жизни, ценою невыносимой боли они защитили и уберегли Землю от ещё большей катастрофы. Вечная им память. 

Чтец.

Здесь трассеры не рвали темноту
И землю не взрывали залпы “Градов”,
Но только нам с тобой невмоготу,
В душе – Чернобыль, ставший адом.
Нам глотки радиация рвала,
А головы от стронция гудели.
Незримо в рыжих соснах смерть ждала,
За упокой дозимерты звенели…

(Звучит метроном)

Ведущий: Я хочу познакомить вас с книгой Светланы Алексиевич “Чернобыльская молитва”. Искренняя книга. Голос народной беды. Перед нами истории реально существующих людей, истории, записанные кровью сердца, разбавленные жгучей слезой воспоминаний. Послушаем отрывок “Один человеческий голос”.

(Звучит жалобная мелодия. Выходит девушка в чёрной одежде, на плечах чёрный платок. Держит в руках розу)

…Я не знаю, о чём мне рассказывать…О смерти или о любви? Или это одно и то же…Мы недавно поженились. Ещё ходили по улице и держались за руки, даже если в магазин шли. Всегда вдвоём. Жилы мы в пожарной части, где он служил.
Среди ночи слышу какой-то шум. Крики…Самого взрыва я не видела. Только пламя. Все словно осветилось…Всё небо…Высокое пламя. Копоть. Жар страшный. А его все нет и нет. 
Четыре часа…Пять часов…Шесть… В семь часов мне передали, что он в больнице. Я бросилась искать свою знакомую, она работала врачом в больнице.Я увидела его…Отекший весь, опухший… Глаз почти нет…Спрашиваю: “Васенька, что делать?” – “Уезжай отсюда! Уезжай! Спасай ребёнка!”… Я – беременная. Но как я его оставлю?
Прибегает моя подруга Таня Кибенок…Её муж в этой палате. Мы садимся и едем с ней в ближайшую деревню за молоком. Покупаем много трёхлитровых банок с молоком…Но от молока их страшно рвало…Врачи почему-то твердили, что они отравились газами, никто не говорил о радиации. Ночью их увезли в Москву… 
Ночью снится, что он меня зовёт… Так зовёт!..Встаю утром с мыслью, что поеду в Москву одна…Дороги не помню…В Москве у первого милиционера спросила, в какой больнице лежат чернобыльские пожарные. Он показал. Специальная радиологическая больница.Врачи предупредили: обниматься и целоваться нельзя, близко не подходить. Нельзя, нельзя, нельзя…Я жила у знакомых. Варила бульон на шесть человек. Шесть наших ребят…Пожарных…Из одной смены… Они все дежурили в ту ночь: Ващук, Кибенок, Титенок, Правик, Тищура…
Он стал меняться – каждый день я уже встречала другого человека… Ожоги выходили наверх…Цвет лица…Цвет тела…Синий…Красный…Серо-бурый…А оно такое всё моё, такое любимое! Этого нельзя рассказать! Этого нельзя написать! И даже пережить…
Клиника острой лучевой болезни – 14 дней…За 14 дней человек умирает… Кожа начала трескаться на руках, ногах…Всё тело покрылось волдырями. Когда он ворочал головой, на подушке оставались клочья волос…А всё такое родное, любимое…Одежды никакой. Одна лёгкая простыночка. Я каждый день меняла эту простыночку, а к вечеру она вся в крови. Поднимаю его, и у меня на руках остаются кусочки кожи…В то утро хоронили Витю Кибенка и Володю Правика. Вернулась с кладбища, быстренько  звоню на пост медсестре: “Как он там? – “Пятнадцать минут назад умер”. Стала у окна и кричала… Смотрела на небо и кричала…Ко мне боялись подойти…Его одели в парадную форму, фуражку на грудь положили. Парадную форму разрезали, натянуть не могли, не было уже целого тела. Все – кровавая рана. Положили в гроб босым…Ни один размер обуви невозможно было натянуть…
На моих глазах…В парадной форме его засунули в целлофановый мешок и завязали. И этот мешок уже положили в деревянный гроб…А гроб еще одним мешком завязали… И уже всё это поместили в цинковый гроб…
Мне было 23 года… О смерти люди не хотят слушать. О страшном…Но я вам рассказала о любви… Как я любила… (Людмила Игнатенко, жена погибшего пожарного Василия Игнатенко).

Ведущий: На смену этим героям пришли сотни, тысячи других, в погонах и без. Они продолжили работу по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Они ехали в заражённые радиацией деревни и города, чтобы уменьшить последствия для живущих там детей и женщин, немощных стариков. 
Сегодня мы должны помнить о мужестве этих людей. Они тогда точно знали одно: когда не на кого переложить ответственность за судьбу близких, своей родины и по большому счёту всей планеты, надо сделать непростой выбор – и либо прослыть трусом, либо, рискуя здоровьем и жизнью, подставить свои плечи, закрыть своей грудью людей. 

(Слово ликвидатору аварии на ЧАЭС)

Сегодня каждый из нас понимает, каким немирным может быть мирный атом. Сегодня мы осознаём, что каждый из нас в ответе перед Землёй и потомками. Ведь все мы – жители одной-единственной живой планеты. Все мы дышим одним воздухом. И все мы смертны…
Тем более помнить об этом должны мы, жители многострадальной Беларуси, ведь наша страна и сегодня находится в кольце АЭС: 70 км до Ровенской, 80 – до Смоленской…
Вот уже и мы строим свою АЭС. И это хорошо, потому что атомная энергия имеет право на существование: она дёшева, экономична. Но мы верим, что строящаяся АЭС, которая позволит Беларуси стать энергетически независимой, будет безопасна, что при строительстве и эксплуатации будет учтён весь мировой опыт работы с мирным атомом, чтобы, не дай Бог, не повторить ошибки прошлого… Недаром предостерегал нас Иван Шамякин: “Нам, детям нашим, внукам и правнукам жить и ходить по облучённой радиацией земле. И для того, чтобы её угроза стала наименьшей и более безопасной, много чего приходится делать сегодня более осмотрительно и ответственно, доверяя прежде всего компетентному мнению…”
А мы, белорусы, пережив войны и неразбериху, революции и перестройку, знаем и верим: мы будем жить! Да, преломляя всё в свете событий трагедии, да, оглядываясь на печальный опыт пережитого, преодолевая в себе чернобыльский синдром. Но мы не можем, не имеем права не верить в будущее.

Чтец.

О, Радзіма! Калі ж за Нараўлей ці Веткай
Ў зоне мёртвай на ўзмежку сустрэну лася
Ці здзічэлую кошку, ці зыркую кветку,
Што нуклідамі-промнямі свеціцца ўся,
І ці яблыка ўбачу ў пакінутым садзе, -
То на вейках ад гора сляза задрыжыць,
І прагорклы камяк недзе ў горле засядзе…
Сэрца шэпча – і ў гэтым нуклідавым чадзе
Трэба выжыць нам…

Жыць трэба!
Жыць!
Будзем жыць!

Ведущий: Давайте будем жить! С болью, с памятью. С верой, с надеждой, с любовью…

Чтец.

Третий ангел на небе
Реквием всем вострубил –
Ты, человек, в ответе
За атом, что приручил!
Ты человек в ответе
За всё! Оглянись!
Солнце пока ещё светит.
Дремлет в земле ещё жизнь!
Руки – души покаянье
Греют молитвой листок –
Семя готово к закланью,
Чтоб возродить колосок…

(Звучит метроном)


Ведущий: 26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных и техногенных катастроф…Помните об этом, чтобы не повторился Чернобыль!

(Звучит “Реквием” Моцарта)Список использованных источников:

1. Иллеш, А. Шеренга номер один / А. Иллеш // Известия. – 1986. – 19 мая.
2. Інфармацыя паступае бесперапынна // Родная прырода. – 1998. - № 2. – С. 187.
3. Мятліцкі, М. Чарнобыльская драма / М. Мятліцкі // Полымя. – 2004. - № 4. – С. 3-7.
4. Па кім звоняць званы // Беларусь. – 2001. - №4. – С. 8-9.
5. Полесский радиационно-экологический заповедник // Республика Беларусь: энцикл.: в 6т. – Т.6. – Минск: БелЭн, 2008. – С. 144-145.
6. Валасюк, В. І. Звон жалобны над краем: Чарнобыль…/ В. І. Валасюк // Беларуская мова і адукацыя. – 2006. - № 3. – С.55-61.
7. Ждан, Н. Ф. Реквием / Н. Ф. Ждан // Экалогія. – 2011. - № 4. – С. 15-19.
8. Алексиевич, С. Чернобыльская молитва : хроника будущего / Светлана Алексиевич. — Москва : Время, 2007. — 384 с. — (Голоса Утопии).
«Без надежды на спасение…»

(Устный журнал, посвящённый Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января)

Ведущий. Сейчас, в начале XXI века, когда мир гудит от потрясений – национальных взрывов, религиозной нетерпимости, мы обязаны говорить о Холокосте – самом страшном проявлении античеловечности, заживо уничтожившем 6 миллионов людей.

(Видеоролик «Всемирный день памяти жертв Холокоста»)

1 страница. Судьбы евреев в годы Второй мировой войны
Ни один народ в мире не одарен какой-либо способностью преимущественно перед другими.

                                                                                                                                          Г. Лессинг

1 сентября 1939 года началась 2 Мировая война. Это была самая ужасная война в истории, и ужасна она не только большими потерями на фронтах, но и огромным количеством жертв среди мирного населения, в том числе и среди евреев. 
Погромы, убийства, унижения евреев были и раньше. Но это!.. Шоа – Катастрофа! Так называют евреи то, что случилось с их народом во Второй Мировой войне. 6 миллионов погибших!.. Это число закреплено в приговорах Нюрнбергского трибунала. Тем не менее, полного поимённого списка жертв не существует.
Когда, придя к власти, Гитлер объявил евреев вне закона, когда подверг их преследованию, насилию, мир особенно не протестовал. Это была чужая беда… Даже когда фашизм захватил пол Европы, многие ещё верили, что репрессии коснутся только евреев. Чтобы поднять нацию на войну, нужен был враг. Если его нет, его пришлось бы выдумать. Так Гитлер сплотил Германию общей ненавистью. А потом… Все теперь знают, что было потом. Миллионы расстрелянных, сожженных, замученных…
Во время Второй мировой войны в самой Германии и на оккупированных Германией территориях были построены около 80 концентрационных лагерей, основным назначением которых было «обезлюживание» Европы, создание «жизненного пространства» для арийских господ… 
Основной источник статистических данных о Катастрофе европейского еврейства — сравнение предвоенных переписей населения с послевоенными переписями и оценками. По оценкам «Энциклопедии Холокоста» (издана музеем Яд Вашем), погибло до 3 миллионов польских евреев, 1,2 миллиона советских евреев; 560 тысяч евреев Венгрии, 280 тысяч — Румынии, 140 тысяч — Германии, 100 тысяч — Голландии, 80 тысяч евреев Франции, 80 тысяч — Чехии, 70 тысяч — Словакии, 65 тысяч — Греции, 60 тысяч — Югославии. В Белоруссии было уничтожено более 800 тысяч евреев. 
Фотографировать «окончательное решение» еврейского вопроса было запрещено, однако многие немецкие солдаты нарушали этот запрет, особенно во время массовых расстрелов. Солдаты, приезжая в отпуск, привозили такие снимки домой, чтобы показать своим домашним и друзьям. Именно эти снимки стали свидетельством злодеяния фашистов.

(Видеоролик «Холокост»)


2 страница. «Чтоб не стала планета печальным гетто…»

Трагедия евреев Белоруссии

Гитлеровское нападение на СССР 22 июня 1941 г. было последней стадией в «окончательном решении» еврейского вопроса.
1941- 1944 годы были самым трагическим периодом в семисотлетней истории белорусского еврейства. Трагедия еврейского народа явилась результатом неосведомлённости о судьбе евреев в оккупированных немцами странах. Это было одной из причин того, что в ходе немецкого наступления в 1942 году, большая часть евреев осталась на оккупированной территории и была уничтожена. 
Уничтожение евреев Белоруссии было начато буквально в первый день войны и не прекращалось до освобождения Белоруссии в июле 1944 года. С 1941 по 1944 годы были убиты по разным данным от 600000 до 900000 человек.
"Очищение" оккупированных территорий от евреев шло с Востока на Запад, в силу того, что восточные районы Белоруссии составляли прифронтовой тыл вермахта. Его безопасность достигалась путём истребления "нежелательных элементов". На запад от прифронтового тыла шла изоляция евреев от местного населения. Их сгоняли в крупные местечки, районные центры и города. Часть расстреливали сразу, другую загоняли в специально выделенные места – гетто. 

Гетто на территории Беларуси
Всего на территории Беларуси действовало 238 различных по обустройству и форме существования гетто в 216 населённых пунктах. Временные рамки их различные: от 2-3 месяцев до более двух лет. Наиболее крупные: в Минске – около 100000 человек, в том числе около 25000 из Западной Европы, Гродно – 35000, Бресте – 34000, Пинске – около 30000, Барановичах – 15000. В гетто Могилева, Бобруйска, Борисова, Волковыска находилось по 10000 человек. Создание гетто проходило в два этапа. Первый этап—организация гетто открытого типа. 
Согласно приказу немецких оккупационных властей евреям запрещалось самовольно покидать гетто, менять места жительства и квартиры в гетто, пользоваться тротуарами, общественным транспортом и автотранспортом, парками и общественными заведениями, посещать школы.
Для евреев вводилось обязательное ношение опознавательных знаков — округлые латы и шестиконечные звёзды жёлтого цвета. 
Второй этап—создание гетто закрытого типа. Их территории обносилась колючей проволокой, охранялись гитлеровскими солдатами и полицией.
Особой разновидностью гетто являлись пересыльные лагеря - места временного содержания еврейского населения перед отправкой в лагеря смерти. Типичным явлением была организация в ходе «окончательного решения» еврейского вопроса так называемых "остаточных" гетто, которые можно рассматривать как своего рода трудовые лагеря.

Минское гетто

19 июля 1941 года комендант полевой полиции в Минске подписал распоряжение полевой комендатуры о создании в Минске гетто. По количеству узников (100 тыс. евреев) Минское гетто на оккупированной территории СССР занимало второе место после Львовского, в котором было около 136 тыс. узников. На территории площадью около двух квадратных километров, было изолировано все еврейское население города, около 70 тысяч человек. Просуществовало оно 800 дней.
Территориально Минское гетто охватывало улицы Островского, Обувную, Опанского, Сухую, Заславскую, Юбилейную площадь и другие прилегающие улицы.
В истории Минского гетто было больше десяти погромов – дневных и ночных. 
Финалом трагедии Минского гетто стали дни с 21 по 23 октября 1943 г. Этот район города был окружён войсками СД и полицейскими частями. Всех, кого застали на месте, насильно погрузили в машины и вывезли в Тростенец. Всего в Тростенецком лагере, по некоторым данным, из 206. 5 тыс. погибло не менее 20 тыс. иностранных евреев и около 60 тысяч евреев из Беларуси. 
А тех, кто сопротивлялся или не мог передвигаться, тут же расстреливали. Когда в квартирах никого не находили, дома взрывали гранатами, чтобы уничтожить обитателей подвалов. В октябре 1943 года Минское гетто было окончательно ликвидировано, а Беларусь объявили зоной, свободной от евреев.
Из стотысячного Минского гетто спаслось от 2-3 % узников (от 3 до 8 тысяч человек). 

Гетто в Борисове

Я слышу, как из каждой ямы вы окликаете меня.
И. Эренбург.

История Борисова - это девять столетий, насыщенных войнами и кровопролитиями. Но не было в ней более cтрашных и ужасающих дней, чем понедельник и вторник 20-21 октября 1941 года…
2 июля 1941 года город Борисов оккупировали немцы. Многие евреи успели уйти из города в восточном направлении. Но еще больше их осталось. Причины были разными. Одни при отсутствии транспорта не могли покинуть немощных престарелых родителей, других сдерживало безденежье, а третьи, вспоминая оккупацию 1918 года, рассчитывали и на этот раз поладить с немцами. Первые несколько дней оккупации, после массовых грабежей добра, оставленного в магазинах, складах и покинутых домах, город пребывал в тревожном затишье. Антисемитская вакханалия началась очень скоро. Предатель Петр Коваленко, получивший от оккупантов высокую полицейскую должность, рассказывал после ареста (цитируется по протоколу допроса от 28 июля 1944 года): «С занятием немецкими войсками города Борисова в 1941 году, примерно через дней 20 в городе началось гонение на еврейское население, а затем открытое преследование со стороны немецких властей. В августе 1941 года неизвестно по каким причинам была схвачена группа евреев в 50 человек и расстреляна. Вслед за этим расстрелом немецким военным комендантом, полковником (фамилию я не помню) было приказано всем евреям носить отличительные желтые знаки на груди и спине. Полиции через бургомистра Станкевича было отдано распоряжение следить за выполнением этого приказания. Не носившие знаков арестовывались и направлялись в тюрьму, где расстреливались. В конце августа 1941г. мне было приказано устроить лагерь для еврейского населения, так называемое гетто»…
Борисовское гетто, куда евреи были переселены 27 августа 1941 года, просуществовало недолго, всего менее 2 месяцев. Оно заняло несколько кварталов, ограниченных улицами Свободы, Советской и Красноармейской. Славянское население оттуда изгнали, приказав ему занять еврейские дома на других улицах. Гетто обнесли колючей проволокой, оставив единственные ворота на ул. Загородной (ныне ул. Рубена Ибаррури), и организовали охрану силами полицейской службы из местных жителей. А уже 12 октября начальник службы порядка и безопасности Борисова и уезда Давид Эгоф (кстати, бывший учитель средней школы в местечке Зембин) получил предписание из Минска от начальника оперативной команды №3 Центрального тылового района оберштурмфюрера Шлегеля подготовиться к массовой акции по ликвидации всех борисовских евреев.
На городской окраине, вблизи аэродромного поля, был найден овраг, где силами военнопленных были вырыты две огромные ямы, а для подкрепления городской полиции вызвали полицаев из ближайших волостей. Вечером в воскресенье 19 октября в находившейся возле базара столовой городская управа устроила пышный банкет, куда было приглашено около ста человек – несколько немецких офицеров с женами и подругами, чины полиции и местные фашистские прихвостни. На этом сборище выступили прибывший из Минска оберштурмфюрер Краффе и бургомистр Борисова Станислав Станкевич. Они и объявили о предстоящем через несколько часов расстреле евреев и пожелали успехов в этой «важнейшей» операции. Ликвидация узников гетто началась 20 октября 1941 года. Гетто было оцеплено вооруженной командой. Подвыпившие полицаи врывались в дома и всех выгоняли на улицу. Доставка к ямам производилась на грузовиках и пешими колонами. Убивали группами. По 15-20 смертников одновременно, подгоняя прикладами, раздевали догола и заставляли лечь в яму лицом вниз. Детей сбрасывали туда, схватив за руки или ноги. А потом стреляли. Немало раненых было закопано живыми. 
Несколько дней земля, покрывшая мучеников, дышала кровью, и скоро стало ясно, что переполненные могилы создали угрозу санитарному порядку. Кровавая жижа растеклась и могла оказаться в Березине. Тогда на могилы насыпали известь и ещё пласт песка. Согласно отчету убийц, 20-21 октября 1941 года было расстреляно 7245 евреев. А с учетом предыдущих разрозненных акций еврейское население Борисова и ближайших деревень потеряло более 9 тысяч человек, т. е. почти всех, кто по разным причинам не смог своевременно уйти на восток. 
А спустя 2 года, когда ход войны изменился, оккупанты снова вернулись к этому месту, чтобы выполнить исходившее из Берлина задание под кодовым номером 1005. Испытывая страх перед возмездием и по школярской наивности надеясь замести следы чудовищных преступлений, они заставили команду военнопленных извлечь из могил разлагающиеся тела. По ночам стали пылать огромные костры. Любопытных встречали выстрелами, но оберегаемую тайну выдавал трупный смрад…
А кто же были непосредственные убийцы? Костяк палачей составили доморощенные добровольцы. Наибольшее рвение среди них проявляли Давид Эгоф, Петр Ковалевский, Клим Будник, Михаил Морозевич, Петр Логвин, Павел Аленин и др. 3. страница. Белорусские Праведники народов мира: незаметный подвиг "маленького человека"
Память праведника пребудет благословенна, а имя нечестивых омерзеет.
Притч 10, 7.

Во время Шоа коренное население разных стран относилось к евреям по-разному - от безразличия до враждебности. Большинство равнодушно наблюдало за тем, как их бывших соседей арестовывали и убивали. Были такие, которые сотрудничали с нацистами, другие наживались за счет конфискованного еврейского имущества. Но и в жестоком безнравственном мире оставались еще чистые люди. Именно эти немногие с удивительным мужеством сохраняли лучшие человеческие качества.
На Святой земле, в Иерусалиме, по решению израильского правительства создан крупный музей-мемориал Катастрофы еврейского народа «Яд Вашем», целью которого, в частности, является увековечивание памяти тех, кто, рискуя собственной жизнью и не преследуя меркантильных интересов, спас хотя бы одного еврея. Этим смелым и благородным людям специальная общественная комиссия, возглавляемая судьей Верховного суда Израиля, присваивает почетное звание «Праведник народов мира».
Признанные Яд Вашем Праведники народов мира – это выходцы из 44 стран; среди них - христиане всех конфессий и мусульмане, верующие и атеисты, мужчины и женщины, люди всех профессий и возрастов, образованные, профессионалы и неграмотные крестьяне, богатые и бедные. Единственное, что их объединяет, это человечность и мужество, стремление в жестоких условиях террора сохранить лучшие нравственные качества.
Праведникам вручается Медаль Праведника мира и почетный диплом, их имена заносятся на Стену почета в Саду Праведников народов мира на территории музея Яд Вашем.
В честь каждого Праведника сажается дерево на аллее Праведников. На каждом дереве – мемориальная доска с именем Праведника. За каждым именем стоит рассказ о прекрасном человеке, которому угрожала опасность и который жил в постоянном страхе, но все же прятал евреев.
Так Государство Израиль от имени еврейского народа воздает должное тем людям, которые совершили беспримерный подвиг самопожертвования.
601 жителю Беларуси присвоено звание «Праведник народов мира». И каждый год мы продолжаем узнавать новые имена этих благородных людей.

Благословенная память
Человек, спасший одну жизнь, спас всё человечество…
(Слова из Талмуда. Выгравированные на медали «Праведник Народов Мира»)

Здесь приводится неполный список тех, кто спасал евреев-борисовчан. Это всего лишь реестр имен, но подвиг каждого из нижеперечисленных лиц достоин отдельной книги.

АВСИЕВИЧ Евдокия. Несколько дней прятала и кормила сбежавшего из гетто Изю Лейкинда и помогла ему спастись.

АНТОНОВИЧ Анна, СВИРИДОВИЧ Мария и Павел. Помогли спастись Гите Шехтман и двум ее малолетним сыновьям Диме и Алику.

БУЛАЙ Зося и Павел. Приютили в своем деревенском доме и спасли от неминуемой гибели Анну Скумс и ее малолетнего сына Валентина. Удостоены звания "Праведник народов мира".

БЫКОВСКАЯ Антонина. Помогла спастись сестрам-малолеткам Мане и Лене Нейман.

ВЕРЖБОЛОВИЧ Василий. Приютил в своем доме и спас еврейку Веру Самцевич.

ВИТОРСКИЙ Владимир. Помог спастись комсомольской активистке Мане Шуб.

ВОЛКОВЕЦ Лидия. Крестьянка из дер. Новоселки Гливинского сельсовета Борисовского района. Прятала в своем доме Хаю Шустерович и смогла увести ее в партизанский отряд.

ГАЙДУК Нина. Крестьянка, спасшая Гинду Гантман и ее брата. Удостоена звания “Праведник народов мира”.

ДОВНАР Камилия, крестьянка. Спасла Любовь Клебанову, совершенно незнакомую женщину, которую в течение трех лет прятала в своем доме и делилась куском хлеба.

ДУБРОВСКИЙ Александр. Учитель. Спас сестер Марию и Зину Рольбиных. Удостоен звания "Праведник народов мира".

ЕВДОКИМЧИК Александр. Спас свою жену Песю.

ЕЛАК Григорий. Крестьянин, спасший Бориса Гуревича.

ЗАХАРЕВИЧ Галя. Десятилетняя девочка. Накануне ликвидации борисовского гетто проникла туда и тайно вывела из него своего племянника по отцовской линии трехлетнего Юру (он находился в гетто со своими бабушкой и дедушкой Нехамой и Моисеем Рольбиными, которые на следующий день были убиты).

КУДИНЫ Парфен и Евдокия. Приютили в своей семье и спасли подростка Изю Шмулика.

ЛУКИНСКИЕ Евгений и Евдокия. Спасли студентку Полину Аускер. Удостоены звания "Праведник народов мира".

МАЗУРКЕВИЧ Федор. Житель дер. Черневичи Борисовского района. Спас восемь евреев. Удостоен звания "Праведник народов мира".

МОЖЕЙКО Ванда. Спасла военнопленного Исаака Ривкинда.

МИХАЙЛОВ Иван. Несмотря на домогательства и угрозы полиции смог скрыть еврейское происхождение своей жены Ревекки Якубович, чем помог ей освободиться из тюрьмы и спастись.

ПЕТУХОВ Тимофей. Спас свою жену Еву.

РАЙМАН Михаил. По происхождению немец. Свою жену Хъену долго прятал в тайнике, а затем смог переправить ее в партизанский отряд.

РУСЕЦКИЙ Максим. Житель дер. Скуплино. Спас свою жену Злату.

СЕМЧЕНКО Андрей. Обеспечивал пищей Самуила Нисневича, который сбежал из гетто и прятался в тайнике.

СКОВОРОДКА Константин. В годы оккупации Борисова заведовал детским домом, где под чужими именами скрывалась и была спасена группа еврейских детей (Люся Бейненсон, Аня Липкинд, Роза Давидсон, Лена Нейман и др.). Удостоен звания “Праведник народов мира”.

СТРОК Иван. Православный священник. Взял к себе в семью и спас трехлетнего мальчика Толика Шахвалова.

ТУМАР Нина. Помогла спастись учительнице Фаине Беркович.

ФРОЛОВА Елена. Спасла и удочерила 6-месячную девочку Розу Рубинчик. Удостоена звания “Праведник народов мира”.

ЧЕРНЫЕ Виктор и его сестры Анна и Валентина, крестьяне из дер. Страшное (ныне Высокий Берег) Борисовского района. Спасли Марию Эпштейн и ее малолетнюю дочь Раю. Удостоены звания “Праведник народов мира”.

ШАФРИНОВСКАЯ Вера и БУЛАЙ Елена. Помогли спастись Фире Годес и ее двухлетнему сыну Павлику.

ШУЛЬЦ Елена. Спасла жизнь военнопленному Якову Мейлехсу и помогла найти убежище военнопленному Владимиру Кривошею.


4. Страница. Литература и Холокост


Прошлое невозможно уничтожить без того, чтобы не разрушить настоящее и будущее.
Д. Вольфсон

Книга Александра Розенблюма «Память на крови» - «мемориальный краеведческий сборник», как скромно назвал свой труд автор, это борисовский Яд Вашем. Имена тех, кого уже нет… Память в сердцах тех, кто ещё будет… Главная цель книги в том, чтобы предотвратить забвение предков, чью жизнь преждевременно отняло жестокое лихолетье, - неуспевших, недолюбивших, недоживших. Эта книга – дань их памяти и долг перед уходящим поколением, прошедшим через кошмар самой страшной и кровавой в истории человечества безумной трагедии.

Роман лауреата Нобелевской премии, венгерского писателя Имре Кертеса "Без судьбы" во многом автобиографичен. Как и юный герой романа, Кертес пятнадцатилетним мальчиком попал в гитлеровские лагеря. Ему повезло - в отличие от миллионов жертв Холокоста. Он, пройдя Освенцим и Бухенвальд, остался жив.

Многие писатели пытались и еще будут пытаться подвести итоги XX века с его трагизмом и взлетами человеческого духа, итоги века, показавшего людям, что такое Холокост. Но так, как это сделал Имре Кертес, не смог, кажется, сделать пока никто.

«Спасённая жизнь: жизнь и выживание в Минском гетто» - учебное пособие, материалы в котором представлены в форме исторического повествования о культуре памяти Холокоста в Беларуси. Даны интервью с бывшими узниками Минского гетто и Праведниками народов мира Беларуси.

Книга Симы Марголиной «Остаться жить» - искренний рассказ человека, пережившего нацистский вариант решения «еврейского вопроса» во время Второй мировой войны на территории оккупированной Беларуси. «Остаться жить» - напоминание современникам о недопустимости насильственного разделения людей на расы, касты, национальности, вероисповедания.

В книге Марата Ботвинника «Памятники геноцида евреев Беларуси» впервые сделана попытка создать свод памятников геноцида. Приводятся сведения о гетто и могилах, по каждой области прилагается свод памятников и списки концлагерей.

«Праведники народов мира Беларуси» - книга, которая вышла в свет в конце мая 2004 года в Минске. Это уникальное издание. В нем собраны данные о Праведниках народов мира, которые живут в Беларуси. 

Звание Праведника присваивается людям, которые в годы Второй Мировой войны, часто рискуя собственной жизнью, спасали евреев.

В сборник «Холокост в Беларуси» включены документы и материалы о преступлениях немецко-фашистских оккупантов против еврейского населения на белорусской земле. 

В сборнике «Свидетельствуют палачи. Уничтожение евреев на оккупированной территории Беларуси в 1941-1944 гг.» публикуются 112 документов Национального архива Республики Беларусь о преступлениях немецко-фашистских оккупантов против еврейского населения на белорусской земле в 1941 —1944 гг. В первую часть вошли документы немецких учреждений и воинских формирований, переведенные на русский язык, во вторую — показания немецких военнопленных. В приложении приведены сведения о местах массового уничтожения и депортации евреев на территории Беларуси. 

«Холокост в книгах «Память» Республики Беларусь» - это своеобразный путеводитель по изданиям этой серии. В книге даны короткие обзорные рецензии на каждое издание. Выделены важные исторические события, связанные с Холокостом, с гитлеровским геноцидом еврейского населения Беларуси.

Сборник «Уроки Холокоста: история и современность» представляет научные исследования историков разных стран, посвященные проблеме изучения Холокоста на территории Беларуси. В нем собран значительный фактографический материал. Целый ряд событий и фактов, нашедших отражение в работах, до сих пор в литературе о Холокосте не фигурировали, некоторые воспоминания и архивные документы публикуются впервые.

В книге Марии Жуковой «Война причиняет мне боль» собраны документальные свидетельства одной из узниц Минского гетто, имеющие значимость как пример выживания в годы германской оккупации Беларуси. 

Есть книги, похожие на песню, есть книги – открытая дверь в мир радости, познания и счастья. И есть книги, исполненные гнева, отчаяния и боли. Книга Давида Мышанки «Кому жить и кому умереть…» от первого и до последнего слова – свидетельство очевидца. Словно автор поклялся Судьбе говорить правду, только правду и ничего, кроме правды.

(Презентация книги Е. Подкатик «Точка». Выступление автора книги)

Основное действие повести Е. Подкатик «Точка» происходит в Минске в двух временных измерениях – октябрь 2009 года и период оккупации города во время Великой Отечественной войны. Главная героиня повести Людмила Стаханова принимает участие в Республиканской переписи населения 2009 года. При довольно странных обстоятельствах она знакомится с Миррой Львовной Андреевой – одинокой 92-летней старушкой, бывшей узницей Минского гетто. Эта нечаянная встреча двух женщин показала, что случайностей не бывает. Каждое наше действие может кого-то спасти, а кого-то погубить. Яркое тому подтверждение – невероятные жизненные коллизии Стеллы Андреевой и Минны Браун, судьбы которых тесным образом сплелись с жизнью Людмилы Стахановой.

(Несколько детей читают стихотворение Мусы Джалиля «Варварство»)

Они с детьми погнали матерей
И яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голосами.
У края бездны выстроили в ряд
Бессильных женщин, худеньких ребят.
Пришел хмельной майор и медными глазами
Окинул обреченных... Мутный дождь
Гудел в листве соседних рощ
И на полях, одетых мглою,
И тучи опустились над землею,
Друг друга с бешенством гоня...
Нет, этого я не забуду дня,
Я не забуду никогда, вовеки!
Я видел: плакали, как дети, реки,
И в ярости рыдала мать-земля.
Своими видел я глазами,
Как солнце скорбное, омытое слезами,
Сквозь тучу вышло на поля,
В последний раз детей поцеловало,
В последний раз...
Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас
Он обезумел. Гневно бушевала
Его листва. Сгущалась мгла вокруг.
Я слышал: мощный дуб свалился вдруг,
Он падал, издавая вздох тяжелый.
Детей внезапно охватил испуг,-
Прижались к матерям, цепляясь за подолы.
И выстрела раздался резкий звук,
Прервав проклятье,
Что вырвалось у женщины одной.
Ребенок, мальчуган больной,
Головку спрятал в складках платья
Еще не старой женщины. Она
Смотрела, ужаса полна.
Как не лишиться ей рассудка!
Все понял, понял все малютка.
- Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! -
Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи.
Дитя, что ей всего дороже,
Нагнувшись, подняла двумя руками мать,
Прижала к сердцу, против дула прямо...
- Я, мама, жить хочу. Не надо, мама!
Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? -
И хочет вырваться из рук ребенок,
И страшен плач, и голос тонок,
И в сердце он вонзается, как нож.
- Не бойся, мальчик мой. Сейчас вздохнешь ты
вольно.
Закрой глаза, но голову не прячь,
Чтобы тебя живым не закопал палач.
Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно.-
И он закрыл глаза. И заалела кровь,
По шее лентой красной извиваясь.
Две жизни наземь падают, сливаясь,
Две жизни и одна любовь!
Гром грянул. Ветер свистнул в тучах.
Заплакала земля в тоске глухой,
О, сколько слез, горячих и горючих!
Земля моя, скажи мне, что с тобой?
Ты часто горе видела людское,
Ты миллионы лет цвела для нас,
Но испытала ль ты хотя бы раз
Такой позор и варварство такое?
Страна моя, враги тебе грозят,
Но выше подними великой правды знамя,
Омой его земли кровавыми слезами,
И пусть его лучи пронзят,
Пусть уничтожат беспощадно
Тех варваров, тех дикарей,
Что кровь детей глотают жадно,
Кровь наших матерей...

1943г.

5 страница. Памятники жертвам Холокоста

Крылатая латынь
VESTIGIA SEMPER ADORA
Всегда чти следы прошлого

БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ)

В 2005 году, недалеко от Бранденбургских ворот, на огромной площади (размером с два футбольных поля), был открыт грандиозный памятник памяти 6 миллионов евреев, убитых во время Второй мировой войны. Он представляет собой каменный лабиринт, состоящий из 2711 бетонных плит разной высоты. Найти выход из этого каменного леса довольно сложно, что по замыслу автора – американского архитектора Питера Айзенмена – должно создавать ощущение потерянности.

БАБИЙ ЯР (УКРАИНА)

БАБИЙ ЯР - овраг на бывшей окраине Киева, который стал символом гибели евреев от рук нацистов в СССР во время Второй мировой войны. В 1941–1943 гг. в Бабьем Яру было расстреляно 150 тыс. евреев – жителей Киева и других городов Украины.


МУЗЕЙ ЯД ВАШЕМ

Музей памяти жертв Холокоста «Яд Вашем» находится в Иерусалиме. Он создан в память о жертвах еврейского народа во время Второй мировой войны.
В основе материалов музейных экспозиций лежат переживания и рассказы тех людей, которые стали жертвами Холокоста. Основой музейного фонда являются фотографии, фильмы, документы, предметы искусства, письма и личные вещи, которые были найдены в концлагерях и гетто.

СОБИБОР (ПОЛЬША)

Собибор— лагерь смерти, организованный нацистами в Польше. Действовал он с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. Здесь было убито около 250 тысяч евреев. На месте лагеря польское правительство открыло мемориал.

БРАТИСЛАВА (СЛОВАКИЯ)

Памятник жертвам Холокоста работы скульптора Милана Лукача и архитектора Петра Жальмана находится на Рыбной площади у Нового моста. Позади памятника стена воспоминаний, возведенная на месте, где когда-то стояла представительная синагога.

МАЙАМИ (США)

Строительство памятника заняло 4 года. 4-го февраля 1990 года состоялась церемония открытия мемориала. Сам автор - скульптор Kenneth Treister - называет эту руку "Скульптура Любви и Муки". Вот как он описывает ее: "Это мое представление Холокоста, замороженное в покрытой патиной бронзе. Гигантская вытянутая рука с лагерным номером из Аушвица, поднимающаяся из земли, последний взмах умирающего человека. Каждый посетитель имеет свое собственное представление: одни видят отчаяние, другие - надежду, кто-то - последнюю попытку ухватиться за жизнь, а некоторые обращаются к Богу с вопросом - ПОЧЕМУ?"


БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ)

Памятник евреям, погибшим в будапештском гетто. Это гетто 18-го января 1945-го года освободила Красная армия. Гетто было самое большое в Европе. На каждом листочке - имя погибшего.
Там же, в Будапеште, находится скульптурная композиция евреям, расстрелянным на берегу Дуная. Их заставляли снимать обувь перед расстрелом в целях экономии.

БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ)

Это памятник швейцарскому консулу в Будапеште Карлу Лутцу. Он представляет собой ангела, спасающего еврея. Благодаря Лутцу многим венгерским евреям во время Второй мировой войны удалось эмигрировать в Палестину. Всем кандидатам на эмиграцию, ожидающим отправки, Лутц выдавал специальные письма (охранные грамоты) о том, что они находятся под покровительством правительства Швейцарии. Кроме выдачи защитных писем Лутц, например, размещал людей в домах своих знакомых, которым доверял. Как было подсчитано впоследствии, усилиями Карла Лутца, других дипломатов и представителей международных организаций было спасено от гибели 100 тысяч человек, а из них непосредственно Карлом 62 тысячи.

ЛОНДОН (АНГЛИЯ)

Эта скульптурная композиция «Детский транспорт» стоит на площади возле Ливерпульского вокзала в Лондоне. Она посвящена беспризорным детям, в большинстве своём - евреям, которых привезли в Великобританию в 1938 и 1939 годах, спасая от преследований в Германии и на оккупированных немцами территориях.

Среди этих детей был и один из будущих авторов памятника - Франк Мейслер. Сейчас он - известный израильский скульптор. Его работы установлены по всему миру.


ТАЛЛИН (ЭСТОНИЯ)

Памятник 2000 евреев, уничтоженных в концлагере Клоога близ Таллинна 19 сентября 1944 года.

В годы Второй мировой войны на территории Эстонии в 20 концентрационных и трудовых лагерях было уничтожено около 20 тысяч евреев, пригнанных сюда фашистами из разных стран Европы. В 2003 году в Эстонии начали отмечать День памяти жертв Холокоста.


ИЗРАИЛЬ (ИЕРУСАЛИМ)

Памятник жертвам Холокоста в Иерусалиме — мемориальное сооружение, созданное по проекту народного художника России и Грузии, президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Он был открыт 28 апреля 2005 года. Вначале памятник планировалось установить в Москве на Поклонной горе. Затем после согласования визита Путина в Иерусалим было решено подарить его Израилю. Композиция сделана из бронзы. Она представляет собой 6 человеческих фигур в натуральную величину: 5 взрослых и ребёнок. Трое взрослых узников прикрывают телами семью — отца, мать и ребёнка. Мать закрывает ребёнку рукой глаза, чтобы ему не было страшно.
Высота памятника с постаментом 2 метра 70 сантиметров, высота фигур — 1 метр 80 сантиметров.

ВЕНА (АВСТРИЯ)

Австрийцы чтят и помнят события минувших лет. 130 тысячам австрийских евреев, которые бесследно пропали в Доме Гестапо, посвящен Мемориал жертвам Холокоста. Автор памятника — английский архитектор Рэйчел Уайтред.

Город ПУШКИН (РОССИЯ)

Город Пушкин, сквер на углу Дворцовой и Московской улиц. На этом месте находится мемориал, где расстреливали евреев города Пушкина. Открыт он 13 октября 1991 г. Высота скульптуры - 240 см. По предложению Еврейской ассоциации Санкт-Петербурга для монумента использовали известную скульптурную работу В. А. Сидура "Формула скорби", которую скульптор А. В. Позин увеличил в 10 раз.

САН-ФРАНЦИСКО (США)

Памятник "Холокост" работы скульптора Джорджа Сегала был открыт в 1989 году в парке А. Линкольна у Музея почетного легиона. Памятник представляет собой 11 бронзовых фигур размером с человеческий рост, находящихся за колючей проволокой.

ДРАНСИ (ФРАНЦИЯ)

Памятный комплекс построен на месте лагеря, через который в нацистскую Германию было депортировано 63 тысячи французских евреев.

МИНСК (БЕЛОРУССИЯ)

Мемориал «Яма» расположен на улице Мельникайте в Минске и посвящен жертвам Холокоста. Здесь 2 марта 1942 г. фашистами было расстреляно около 5 тыс. узников минского гетто. Обелиск установлен в 1947 г., а бронзовая скульптурная композиция «Последний путь», расположенная вдоль ступенек, ведущих к центру мемориала и представляющая собой группу обреченных мучеников, спускающихся на дно ямы — в 2000 г. Памятник создавался в течение 8 лет. Авторами скульптурной композиции являются: А. Финский и заслуженный архитектор Беларуси, лауреат Ленинской премии и Государственной премии Беларуси Л. Левин.

БОРИСОВ (БЕЛОРУССИЯ)

Hic locus ubi mortui docent vivos.
Здесь место, где мертвые учат живых.
Античный афоризм

В Борисове в 1947 году установлена скромная стела – символ скорби по безвинно убиенным. Здесь, согласно отчету убийц, 20-21 октября 1941 года было расстреляно 7245 евреев.

Заключение

Самое удивительное, что в последнее время некоторые политики и исследователи пытаются переписать историю. Во второй мировой войне погибли 6 млн. евреев. Всего в развязанной фашистами войне погибло более 50 млн. человек.

Будем зрячими: мир среди людей не является самоподдерживающейся субстанцией: его необходимо беречь и выстраивать. Скрупулезно и каждодневно. Иначе он рухнет. Чтобы одолеть зло, недостаточно однажды опознать, заклеймить и покарать его. Чтобы успешно противостоять злу, надо не только помнить его в лицо, но и уметь распознавать в иных обличьях.«Путешествие в Мир Книг»

(Спектакль, посвящённый Неделе детско-юношеской книги и открытию выставки 
«Читаем активно, творим креативно»)

Действующие лица: Миша, Вова и Маша – друзья; Чушь; 1-й и 2-й слуга;Царица Литературия; Золушка и её сёстры; Первый закон, Второй закон, Третий закон.

(Сцена празднично украшена. На сцене стоит большой макет книги. В зале – выставка книг «Читаем активно – творим креативно», плакаты, закладки.)

Ведущий: В конце марта, в дни весенних каникул, все ребята нашей страны справляют именины. Виновники этого торжества не Саши и Маши, не Коли, не Толи, не Кати и Марины, а наши верные друзья - книги.
Неделю напролет длиться этот праздник в школах, в библиотеках, в Домах Культуры. 
Первый раз этот веселый праздник был устроен в 1943 году. Во время одного такого праздника, на его открытии в Москве перед ребятами выступил писатель Лев Кассиль. Начал он так: «Дорогие ребята, поздравляю вас с днем книжкиных именин!». С тех пор неделю детской книги стали называть книжкиными именинами. 
Сегодня на нашем празднике много гостей, а значит, все вы любите читать, все большие друзья книжки. Итак, мы начинаем!

(Звучит веселая музыка. На сцену выходят Вова и Миша, они что-то бурно обсуждают). Звучат слова ведущего (голос из-за кулис).

Ведущий: Вова и Миша – лучшие друзья. С самого первого класса они вместе ходят в школу. Вместе играют в футбол во дворе. Недавно у Миши был день рождения. И теперь ребята обсуждают все прелести этого праздника.
Вова. Вот здорово! А бабушка к тебе приезжала?
Миша. Ага! Она напекла мне много сладостей. Приходи ко мне, я тебя угощу.
Вова. Ух ты! Спасибо! А мама что тебе подарила?
Миша. Смартфон, новая модель. Помнишь, как у Витьки, только еще круче.
Вова. Ну у тебя мама и волшебница!
Миша. А ещё она подарила мне это. (Достаёт конверт.)
Вова. Что это?
Миша. Не знаю. Она сказала, что это сюрприз.
Вова. Давай откроем!
Миша. Давай (Ребята открывают конверт)
Вова. Ну и что там?
Миша. Какой-то билет…
Вова. Дай-ка я посмотрю. (Читает.) Билет в Мир Книги.
Миша. Чего?
Вова. Билет в Мир Книги. Где это?
Миша. Не знаю. Может, в Африке?
Вова. И как ты в эту Африку поедешь?
Миша. Может и поеду. Давай-ка, почитаем, что там написано…
Вова (читает). Билет предназначен для трёх лиц, не достигших 120 лет. Путешествие не может быть продолжительнее одного часа. Для осуществления начала путешествия…
Миша. Дай-ка мне! (Читает.) Для осуществления начала путешествия следует встать рядом с самой большой книгой, взяться за руки и произнести следующее заклинание:

Саги-маги, фиги – миги,
Отправляемся в Мир Книги.

За все происходящее с вами в Мире Книги администрация ответственности не несёт. Желаем приятного путешествия.
Вова. Мишка! Ты знаешь, по-моему, твоя мама просто пошутила. Ведь такого не бывает. Ерунда какая-то…
Миша. А вот и нет. Все это правда. Вот увидишь. Мама мне всегда говорит, что читать книги очень полезно. Интернет – это конечно хорошо. Но самая достоверная и точная информация только в книге! Давай проверим! Надо только найти эту книгу.
Вова. Да нет никакой книги! Как ты не можешь понять? Это все дружеская шутка, поверь мне!
Миша (подходя к выставке книг). Вот! Смотри! Эта самая большая книга! Нам бы только найти третьего – и тогда… Это должно быть очень интересно – Мир Книги. Скорей бы отправиться туда.
Вова. Ну и чушь!

(Звучит загадочная музыка. Из-за книги выскакивает Чушь со своими слугами)

Чушь. Что? Кто? Где? Зачем? Кто меня звал?
Миша. Ой, а вы кто?
Чушь. Кто? Я- гадкая, мерзкая, жуткая, глупая, хитрая госпожа Чушь собственной персоной.
Вова и Миша (вместе). Здрас-с-те…
Миша (Вове). Вот видишь, что ты наделал!
Вова. А мы вас не звали!
Чушь. Как это?! Я занималась гадкими делами, я портила книги, я путала героев произведений. Я почти всех авторов запутала и все произведения поменяла местами. Вдруг слышу: кто-то меня зовет. Я мигом сюда! Что же это вы зря меня звали?
Вова. Да никто вас не звал! Вам послышалось, показалось.
Чушь. Правда? Тогда я пошла опять пакостить. Ох, знаете ли, в Мир Книг так трудно добираться. Ладно. Чао, бамбино! (Уходит.)
Вова. Ох, ну вроде отделались. Что-то я её никогда раньше не видел. Прямо, как в сказке. Пойдем домой.
Миша. Нет, друг, мы немедленно отправляемся спасать книги!

(Из-за кулис появляется Маша)

Вова. Но нас ведь только двое…
Маша. Привет! А что вы здесь делаете?
Миша. Вот! Маша с нами поедет! Правда, Маша?
Маша. Куда это я должна ехать?
Вова. Ты ведь читать любишь?
Маша. Люблю.
Вова. Вот и поедешь с нами книги спасать!
Маша. От кого спасать?
Миша. Да неважно. Потом объясним. Ну что готова?
Маша. А что нужно делать?
Вова. Нужно взяться за руки и сказать: Саги-маги, фиги – миги,
                                                                  Отправляемся в Мир Книги.

(Звучит космическая музыка из кинофильма «Гостья из будущего». В зале мигает свет.)

Маша. Ну что? Уже прибыли? (Недовольно.) Я и так знала, что вы меня обманули. И куда же мы приехали? Если вы думаете, что стоять на одном месте – значит путешествовать, то я уже не знаю сколько раз побывала в разных странах и городах, читая книги. Ну все, посмеялись и хватит! Я пошла.
Миша. Куда это?
Маша. Как это куда? Домой!
Вова. Мы пришли спасать книги.
Маша. Зачем?
Миша. Понимаешь, где-то на свете живет Чушь. Она хочет испортить все книги!
Маша. И что же тогда будет?
Вова. Мы не сможем прочитать ни одной книги. Их вообще не будет!
Маша. Вообще – вообще?
Миша. Ты не переживай. Мы же собираемся книги спасти. Ты с нами?
Вова. Ну вот и молодец. (Раздаются шаги.) Тихо! Кажется кто-то идёт… Прячемся!

(Ребята прячутся за макет книги. Выходит Чушь и слуги)

1-й слуга. Ах какой у вас голосок, госпожа!
Чушь. Какой?
2-й слуга (зачитывает из свитка). И верно, ангельский должен быть голосок!
Чушь. Кто сказал?
1-й слуга (зачитывает) Крылов Иван Андреевич.
2-й слуга (зачитывает). Басня «Ворона и лисица».
Чушь. Исправить голосок ангельский на дьявольский (слуги записывают), Крылова на Хвостова, а басню на… (Чешет затылок, думает.) Вообще убрать! (Радостно смеётся).
1-й слуга. Есть! (Записывает в свиток.)
2-й слуга. Так точно! Убрать! (Радостно смеется).
Чушь (падая в кресло, которое ей подают слуги). Ох и нелёгкое это дело – портить литературные произведения (Слуги обмахивают её веером). Так, так, так…Литературные исправить на архитектурные! Все я уже сделала. Все перепутала!
Маша (шепотом). Вова, я сейчас чихну.
Вова. Вот уйдем потихоньку – и чихнёшь.
Миша. Не надо. Тише, тише…

(Маша громко чихает. Чушь и её свита удивлённо замирают.)

Чушь. Вы это слыхали?
1-й слуга. Слыхали, госпожа.
2-й слуга. Слыхали.
Чушь. Кто из вас это сделал?

(Слуги начинают говорить наперебой, создавая шум.)

1-й слуга. Никак не я.
2-й слуга. И не я.
1-й слуга. Нет, это ты.
2-й слуга. Нет, не я!
Чушь. А ну замолчите! (Слуги замолкают. Чушь встаёт с кресла, подходит к книге, за которой прячутся ребята.)
Вот кто это сделал! Не так ли? Что вы тут делаете?
Миша. Мы пришли, чтобы спасти книги.
Чушь. Ох и смелая молодёжь пошла!
1-й слуга. Смелая.
2-й слуга. Очень смелая.
Чушь. Но вам придётся очень потрудиться: это никому ешё не удавалось. (Слугам.) Верно я говорю?
1-й слуга. Верно, госпожа!
2-й слуга. Как нельзя верно!
Вова. А мы вас не боимся.
Чушь. И я вас тоже! Идите домой. Здесь вам нечего делать!
Миша. Мы никуда не уйдём! Мы спасаем книги!
Чушь. Что ж, дело ваше. Однако прежде чем сделать невыполнимое, вы должны справиться с моими наитруднейшими заданиями. И я даже знаю, кто вам поможет -Царица Литературия. Удачи!

(Чушь и её свита уходят со сцены)

Вова. Где ж нам искать её?

(Из глубины сцены появляется Царица Литературия.)

Царица Литературия. Меня не нужно искать. Я ведь живу в книжном царстве. Но мне очень нужна ваша помощь, чтобы разрушить колдовство Чуши. У меня есть три сына – три закона, на которых основаны все произведения. Они живут здесь, в нашем мире. Но однажды Чушь их заколдовала. Посмотрите, что она с ними сделала. Эй, законы – сыновья, выходите сюда!

(На сцену выходят три закона: руки у них связаны верёвками, а рты заклеены.)

Царица Литературия. Вот видите? Это всё Чушь постаралась. Пока законы заколдованы, Чушь может творить все что вздумается. Если вы сможете их освободить, то спасёте весь наш мир, все наши книги.
Маша. А это будет трудно?
Царица Литературия. Если ребята нам помогут, то проще простого. Главное, это свежие головы, мудрые мысли и глубокие познания. Вы готовы помочь нам, ребята? (Ответы зрителей. )Тогда за дело!
Первый закон звучит так: у каждого литературного произведения есть свой создатель (автор) – народ или конкретный человек. Но этот закон околдован, и авторы книг потерялись. Помогите их найти. Я вам буду называть литературные произведения, а вы должны вспомнить, кто их написал – народ или какой-то писатель.

(Царица называет произведения. За каждый правильный ответ даёт закладку с высказыванием знаменитых людей о книге и чтении. Примеры: «Красная шапочка» (Шарль Перро), «Кошкин дом» (Самуил Маршак), «Алые паруса» (Александр Грин), «Толстый и тонкий» (Антон Чехов), «Капитанская дочка» (Александр Пушкин), «Детство» (Лев Толстой), «Цветик – семицветик» (Валентин Катаев), «Снежная Королева» (Ханс Кристиан Андерсен), «Летучий корабль» (Русская народная сказка).

Царица Литературия. Молодцы, ребята! Вы освободили Первый закон. (Ребята снимают веревки с Первого закона)
Первый закон. Спасибо Вам! Теперь я свободен, а значит, каждый автор сможет писать книги, не боясь их потерять. И вы тоже попробуйте. Это очень интересно – писать книги. (Уходит со сцены)
Царица Литературия. Второй закон звучит так: в каждом литературном произведении есть герои, с которыми происходят события. Но герои эти забыли свои имена. Отгадайте, о ком я сейчас буду говорить.
Мы из сказки – ты нас знаешь.
Если вспомнишь – отгадаешь!
А не вспомнишь – ну и что ж…
Сказку заново прочтёшь!

Подарит новое корыто,
И новый дом, и слуг в придачу.
Но если уж она сердита,
С ней вместе уплывет удача!
Исчезнет все, и в море зыбком
Растает золотая… (рыбка).

Понедельник и Среда,
Вторник и Суббота…
Гномов этих имена,
Верю, помнит кто-то.
С этой сказкою, друзья,
Вы давно знакомы.
Называется она…
(«Белоснежка и семь гномов»).

А теперь про чей-то дом
Разговор мы поведём…
В нем богатая хозяйка
Припеваючи жила,
Но беда пришла нежданно:
Этот дом сгорел дотла! («Кошкин дом»).

Её перо сверкает так,
Что ясно: это не пустяк!
Никто не знает, что случится
В тех сказках, где живет …(Жар - птица).

Деревянным острым носом
Всюду лезет он без просу.
Даже дырку на картине
Носом сделал … (Буратино).

Он не знает ничего.
Вы все знаете его.
Мне ответьте без утайки,
Как зовут его… (Незнайка).

Фруктово-огородная страна –
В одной из книжек-сказок есть она,
А в ней герой – мальчонка овощной.
Он храбрый, справедливый, озорной.
(«Приключения Чиполлино» Д. Родари).

Удивляется народ:
Едет печка, дым идёт,
А Емеля на печи
Ест большие калачи!
Чай сам наливается
По его хотению,
А сказка называется…
(«По щучьему велению»).

Он живет всегда всех выше:
У него есть дом на крыше.
Если ляжешь быстро спать,
Ты с ним сможешь поболтать.
Прилетит к тебе в твой сон
Живой весёлый… (Карлсон).

С Пятачном он ходит в гости,
Любит мёд, варенье просит…
Это кто, скажите вслух!
Медвежонок… (Винни-Пух).

Маша. Здорово! Вот и Второй закон освобождён.

Второй закон. Спасибо вам, ребята. Теперь герои сказок точно никуда не убегут со своих мест. Можете открыть сказки и проверить. (Уходит).
Царица Литературия. А третий закон очень важный. С ним нужно быть внимательнее! Звучит он так: в литературном произведении поступки и действия должны соответствовать героям. Но этот закон тоже заколдован, поэтому герои творят что хотят. Смотрите, что стало со сказкой «Золушка».

(На сцену выходит Золушка в нарядном платье, а за ней идут её «бедные» сёстры.)

Золушка. Так, не забудьте, сестры мои, что ещё надо помыть полы, постирать одежду и вымыть посуду! Запомнили?
Сестры (вместе). Да.
Золушка. А я поеду на дискотеку. (Достаёт мобильный телефон.)
Вова. Какой ужас! Теперь Золушка командует над сестрами – её не полюбят читатели.
Маша. А если она пойдёт на дискотеку, то она не встретит принца, который будет ждать её на балу.
Царица Литературия. Нужно, чтобы ребята подсказали Золушке и её сёстрам, что им надо делать. Кто знает, как поставить сказку на место?

(Ребята из зала подсказывают Золушке и сёстрам, что нужно делать. Герои сказки освобождают Третий закон.)

Третий закон. Спасибо вам, что расставили все по своим местам! Теперь все будет в порядке. (Уходит.)
Царица Литературия. Вот и все. Вы спасли Мир Книги. Наши читатели не только читают! Они очень талантливы и трудолюбивы. Наша книжная страна сегодня пополнилась новыми жителями. Вот посмотрите сами, какие книжки смастерили наши ребята, как красиво их оформили. И сейчас мы наградим лучших из лучших.

(Награждение победителей конкурса)

Царица Литературия. В заключение нашего праздника послушайте стихотворение.

Книга – наш друг, большой и умный,
Не даст скучать и унывать:
Затеет спор весёлый, шумный,
Поможет новое узнать.
Расскажет книга про героев,
На юг, на север поведёт.
С ней даже космос как-то ближе:
Она на все ответ найдёт.
И пусть девчонки и мальчишки,
Вся озорная детвора,
Сегодня скажут звонко-звонко:
«Спасибо. Книжная страна!»

«Фронтовые поэты…Ваши жизни война рифмовала…»

(Музыкально-поэтический вечер, посвящённый 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Всемирному дню поэзии
 (21 марта))

Звучит аудиозапись песни «Если завтра война…» (муз. Дм. и Дан. Покрассов, сл.В. Лебедева-Кумача).

Ведущий 1. Май 1945 года. Победа… И что может быть проще, сильнее и человечнее этого слова? Победа… Она пришла к нам не в лавровом венке, торжественная и спокойная. Она пришла в образе солдатской матери, с устало опущенными натруженными руками. И впервые за 1418 дней над Европой воцарилась тишина. Победа…Народ ждал её 4 года. Четыре долгих года он шел к ней дымными полями сражений, хоронил сыновей, недоедал и недосыпал, тянулся из последнего и все же выстоял и победил…
Но прежде были Брест и Смоленск, Орел и Курск, Сталинград и Ленинградская блокада…и миллионы погибших наших людей. Был и первый день, горький день войны…

Чтец – девушка.
Казалось, было холодно цветам,
И от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
Обшарили немецкие бинокли.
Цветок в росинках весь, к цветку приник,
И пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
Влезали в танки, закрывали люки.
Такою всё дышало тишиной,
Что вся земля ещё спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось!
С. П. Щипачев.

Ведущий 2. Над страной проносилась светлая тень короткой ночи – самой короткой из всех ночей в году. В эту ночь рождалось лето Северного полушария. В садах отцветали яблони. Колосилась рожь. Заря сошлась с зарей, занимался рассвет.

Чтец – Юноша.
Тогда ешё не знали мы,
Со школьных вечеров шагая,
Что завтра будет первый день войны,
А кончится лишь в 45-м, в мае…

(Звучит песня на стихи Б. Окуджавы «Версты, версты», несколько пар танцуют вальс, за кулисами в репродукторе раздаётся голос диктора.)

Внимание! Внимание! Говорит Москва! Сегодня, в 4 часа утра, без объявления войны германские войска напали на нашу страну!Ведущий 1. С отчаянной пальбой мчатся мотоциклисты, напралом рвутся тысячи серых танков с крестами на борту. Самолёты засыпают бомбами города, окопы, дороги. Кровь, смерть… Пылающая Бретская крепость, продолжая сопротивляться, подаёт сигналы о помощи… Идёт третий день войны. И каждую минуту смерть уносит молодые, полные сил жизни сыновей, отцов, мужей…

(Видеоролик о Брестской крепости)

Ведущий 2. Утром 24 июля 1941 года на первой полосе газет «Известия» и «Красная звезда» были опубликованы стихи Василия Лебелева-Кумача «Священная война». (Тихо звучит песня «Священная война».) Газета со стихами попала к руководителю Краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии Александру Васильевичу Александрову. Стихи потрясли композитора. Уже на другой день появилась музыка. Первое исполнение песни состоялось 27 июня 1941 года.

Ведущий 1. Война и поэзия. Казалось бы, нет более противоречивых понятий. Но вопреки старинной поговорке «Когда говорят пушки, музы молчат» в годы испытаний музы не молчали, они вели бой, они становились оружием, разящим врагов. Слово на войне иногда стоило жизни, зато и звучало оно как никогда весомо.

Чтец – Девушка.
… Фронтовые поэты.
С напором свинцового шквала
Ваши жизни судьба,
Ваши жизни война рифмовала.
И едва затихало сраженье –
Атаке не вечно же длиться, -
Как оно оживало
На ваших горящих страницах.
М. Сергеев. 

Ведущий 1. Фронтовые поэты… А сколько их было совсем юных…Они ещё не успели заявить о себе… Они ушли на войну со школьной скамьи, из студенческого общежития в июне 1941 года, но не всем суждено было вернуться в победный май 45-го.

Чтец – Юноша.
Перебирая ваши даты
Я обращаюсь к тем ребятам
Что в сорок первом шли в солдаты
А гуманисты - в сорок пятом
Я вспоминаю Павла, Мишу,
Илью, Бориса, Николая
Я сам теперь от них завишу
Того порою не желая.
Вы своих не увидели книг
Вы за Родину пали…
Оттого этот отблеск на них
Нержавеющей стали!..

(Перекличка) – Ведущий.

- Николай Отрада!
Погиб 4 марта 1940 года в бою с белофиннами.
- Аром Кештейн!
Погиб 4 марта 1940 года, вытаскивая с поля боя тело Николая Отрады.
- Всеволод Багрицкий!
Погиб 26 февраля 1942 года при выполнении задания редакции.
- Николай Майоров!
Убит 8 февраля 1942 года на Смоленщине.
- Михаил Кульчинский!
Погиб 19 января 1943 года под Сталинградом.
- Георгий Суздив!
Погиб 13 февраля 1944 года при переправе через Нарву.
- Всеволод Лобода!
Погиб 18 октября 1944 года в Латвии
- Семен Гудзенко!
Умер 15 февраля 1953 году подтверждая написанные им строки: «Мы не от старости умрем от старых ран умрем».
- Павел Коган!
Погиб 23 сентября 1943 года под Новороссийском.

Ведущий 1. Из писем Павла Когана друзьям и любимой.

Чтец – Юноша. (держа в руках письмо треугольник): «Пишу на Куйбышевском вокзале. Мы – на фронт! Ребята спят на полу, умаялись. А я смотрю на «мальчиков из гуманитарных вузов», на лейтенантов Отечественной войны и почему-то именно поэтому думаю, что мы с тобой увидимся. Я очень добр. Я знаю, что у меня хватит сил на всё. Ничего не пишу, а просто каждый день мой сам пишет книгу. Очень горькую и очень мужественную…Декабрь 1941 ».

(Звучит песня «Моя любимая», муз. М. Блантера, сл. Е. Долматовского.)

Чтец – Юноша. «Мне хочется отослать тебе кусочек этой фронтовой ночи, прострелянной пулемётами и автоматами, взорванной минами. Ты существуешь рядом со мной… За то, чтоб на прекрасной нашей земле не шлялась ни одна гадина, чтоб смелый и умный наш народ никто не называл рабом, за нашу с тобой любовь я и умру, если надо…12 марта 1942 г.». «3-го был бой, а 4-го день рождения. Я шел и думал, что остаться живым в таком бою все равно, что заново родиться…Я верю твердо, что будет все: и Родина свободная, и солнце, и споры до хрипоты, и наши книги…Июль 1942 года…».

Ведущий 1. Он любил музыку, а больше всего на свете – стихи… Знал, что мы победим. Но он знал и другое: многим не вернуться.

Ведущий 2. Однажды среди однокурсников зашел разговор о войне, и Павел как-то просто сказал: «Я с неё не вернусь, с проклятой, потому что полезу в самую бучу. Такой у меня характер». Так и случилось. Командир разведвзвода лейтенант Павел Коган погиб 23 сентября 1942 года у сопки Сахарная под Новороссийском…

(Звучит песня «Дороги», муз. К. Новикова, сл. Л. Ошанина.)

Ведущий 1. Они прошли войну в солдатских шинелях. Служили в пехоте, артиллерии, авиации, в разведке и контрразведке… У каждого была своя война, свои фронтовые дороги. Одни воевали на Западном фронте, другие – на Восточном, одни сражались под Гомелем и Брянском, другие – под Сталинградом, одни дошли до Берлина, другие – до Праги, Третьи – до Порт – Артура… Каждому выпала своя доля, но война была их общей судьбой, судьбой всего народа. Им нужно было выстоять и победить, и они это сделали.

(Ролик со стихотворением С. Гудзенко «Перед атакой»):

Когда на смерть идут – поют,
А перед этим можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою –
Час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг,
И почернел от пыли минной.
Разрыв… И умирает друг,
И значит, смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черед,
За мной одним идет охота.
Будь проклят 41-й год
И вмерзшая в снега пехота.
Мне кажется, что я магнит,
Что я притягиваю мины.
Разрыв… И лейтенант хрипит,
И смерть опять проходит мимо.
Но мы уже не в силах ждать,
И нас ведет через траншеи
Окоченевшая вражда,
Штыком дырявящая шеи.
Был бой короткий, а потом,
Глушили водку ледяную.
И выковыривал ножом
Из-под ногтей я кровь чужую.

Ведущий 2. Это стихотворение написал Семен Гудзенко, о стихах которого Илья Эренбург сказал: «… Эта поэзия участница войны. Эта поэзия не о войне, а с войны, с фронта». Семен Гудзенко впервые же дни войны ушел добровольцем на фронт. С оружием в руках прошел всю войну и встретил День Победы.

Ведущий 1. Так уж случилось, что наша память о войне и все наши представления о войне – мужские. Это и понятно: ведь воевали в основном мужчины. Но с годами мы все больше и больше постигаем бессмертный подвиг женщины на войне.

Ведущий 2. На этой войне женщине пришлось стать солдатом. Она не только спасала, перевязывала раненых, но и стреляла из «снайперки», бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала «языка». Женщина убивала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на её землю, на её дом, на её детей.

Чтец - Девушка.
Я только раз видала рукопашный,
Раз – наяву. И сотни раз во сне.
Кто говорит, что воевать не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Ю. В. Друнина.

Ведущий 1. У Юлии Друниной почти не было юности. Предвоенное поколение сразу же повзрослело с началом войны. Их весенняя пора жизни «улетела крылатой лодкой», промелькнула, исчезла. Молодость и война, любовь и смерть… Какие несовместимые понятия! Но было именно так… А ещё солдатское братство и мистическая вера в силу любви.

Чтец – Девушка.
Ты – рядом, и все прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на свете.
Спасибо за эти губы,
Спасибо за руки эти.
Спасибо тебе, мой любый,
За то, что ты есть на свете.
Ты - рядом, а ведь могли бы
Друг друга совсем не встретить…
Единственный мой, спасибо
За то, что ты есть на свете!
Ю. В. Друнина.

Ведущий 2. Война уносила жизни, но не сломила в народе дух сопротивления, воли к защите Отечества. Смерть переставала что-либо значить, когда была важна каждая минута на пути к Победе.

(Включается проигрыш песни «До свидания, мальчики» Б. Окуджавы.)

Ведущий 1. Булат Окуджава. Он один – целая эпоха в авторской песне. Самые первые его сочинения – это отголоски фронтовой юности. Герои его песен – такие же мальчишки, каким был он сам, уходя на войну. Булат Шалкович рассказывал о себе: «Я закончил девятый класс, когда началась война. Как и многие сверстники, отчаянно рвался на фронт. Вместе с другом мы каждый день наведывались в военкомат… Длилось так полгода… Наконец, сломленный нашим упорством капитан не выдержал и сказал: «Пишите свои повестки сами. У меня рука не поднимается это делать». Мы заполнили бланки и отнесли их домой, он – ко мне, а я – к нему…».

Чтец – Девушка.
Ах, война. Что ж ты сделала подлая:
Стали тихими наши дворы.
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры.
На пороге едва помаячили
И ушли – за солдатом солдат…
До свидания, мальчики!
Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад!
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
Не жалейте ни пуль, ни гранат,
И себя не щадите…
Но все – таки
Постарайтесь вернуться назад!
Б. Ш. Окуджава.

Ведущий 2. Когда разразилась Великая Отечественная война, Константину Симонову было всего 25 лет. Но это была уже не первая его война, боевое крещение он получил на Халхин-Голе в 1939 году во время боев с японцами. А за четыре невыносимо тяжких года войны с фашистской Германией, где только не побывал он, чего только не повидал, не переживал…

Ведущий 1. Фронтовой корреспондент Константин Симонов выбирался в июне 41-го в Белоруссии из кровавой сумятицы окружений. Был в осаждённой Одессе и в пылающем, превращённом в руины, Сталинграде, у югославских партизан и у английских лётчиков. За Полярным кругом, с диверсионной группой моряков-разведчиков высаживался в тыл противника, видел только что освобождённый лагерь смерти Майданек и был свидетелем капитуляции Германии!.. «Реже рискуешь – меньше видишь, хуже пишешь» - таково было его жизненное кредо. Но громкое имя Симонову в начале войны создали его стихи. Самые гордые и горькие из них – о Родине.

(Звучит «Песенка о пехоте» Б. Окуджавы)

Чтец - Юноша. 
Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,
Как слёзы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: -
Господь вас спаси! –
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.
Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась…
К. М. Симонов.

Ведущий 2. Его стихи были необыкновенно популярны. Даже самое личное, интимное его стихотворение «Жди меня, и я вернусь…» стало всеобщим, самым народным. Поэт так объяснял историю создания одному из своих читателей: «Просто я уехал на фронт, а женщина, которую я любил, была на Урале, в тылу. И я ей написал письмо в стихах. Потом это письмо было напечатано в газете и стало стихотворением…». А ещё Симонов говорил:
«Из стихов наибольшую пользу, по-моему, принесли «Жди меня…». Они, наверное, не могли не быть написаны. Если б не написал я, написал бы кто-то другой». Но мы знаем, что «кто-то другой» его стихов никогда бы не написал…

(Звучит песня «Огонёк», автор музыки неизвестен, сл. М. Исаковского.)

Чтец – Девушка. 
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дольних мест
Писем не придёт,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт…
Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло. –
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, -
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
К. М. Симонов.

Ведущий 1. Стихи поэтов-фронтовиков о любви отогревали сердца, продрогшие на холодном ветру окопной жизни, не давали им очерстветь и опустошиться:

Огонь войны не сжег в душе, не выжег
Ни нежных чувств, ни дорогих имен, -
писал в 1942 году Александр Решетов.
Солдаты пересылали друг другу стихи, делились ими, как …махоркой.

(Тихо звучит песня «В землянке» муз. К. Листова, сл. А. Суркова.)

Ведущий 2. За свою литературную жизнь поэт Алексей Сурков написал немало песен и стихотворений. Но что осталось в благодарной и признательной памяти на десятилетия, что и сейчас волнует душу слушателя и исполнителя? Пожалуй, «Землянка». Стихотворение не писалось для пения и вообще не предназначалось для публикации. Сам поэт вспоминал об этом так: «Оно не собиралось быть песней. И даже не претендовало стать печатаемым стихотворением. Это были 16 «домашних» строчек из письма жене. Письмо было написано… после одного очень трудного для меня фронтового дня под Истрой, когда нам пришлось ночью после тяжелого боя пробиваться из окружения со штабом одного из гвардейских полков».

Ведущий 2. Смерть отступила, и поэт благодарен жизни за то, что она есть, за этот потрескивающий огонь в землянке, за смоляную слезу, за друзей и за самое светлое чувство, переполняющее сердце нежностью и грустью, тревогой и теплом. И он спешит сказать любимой «о своей негасимой любви». Вскоре солдаты стали посылать домой стихотворные письма, в которых легко узнавались интонация, отдельные слова, а иногда и целые строфы «Землянки». Только менялись географические координаты:

Про тебя мне шептали кусты
В белорусских полях над Имгой…

Ведущий 1. И на фронт полетели треугольные письма от жен и подруг. А в письмах – слова поддержки, нежной любви, стремление ободрить любимого, укрепить его силы:

Ветер, вьюга, снега и метель.
Ночь морозная смотрит в окно.
Я б хотела к тебе прилететь,
Не видала тебя я давно…
Не грусти, не печалься, родной,
Пусть огонь не погаснет в груди –
Я в холодной землянке с тобой,
И победа нас ждёт впереди.

Письма-обращения, письма – исповеди, письма – клятвы…И письма-размышления перед боем, а каждый бой – решающий…

Чтец – Юноша.
Если я не вернусь, дорогая,
Нежным письмам твоим не внемля,
Не подумай, что это – другая,
Это значит…сырая земля.
И. П. Уткин.
(Звучит аудиозапись голоса И. Левитана – сообщение об окончании Великой Отечественной войны.)

Ведущий 2. А те, кто вернулся, вернулся не отдыхать. Нужно было восстанавливать разрушенное хозяйство, поднимать детей и …создавать новую литературу, послевоенную…

Ведущий 1. По нашей планете шагает весна. Она щедро дарит нам своё тепло. Вместе с весной скоро к нам придёт праздник, связанный не с обновлением в природе, а с ощущением минувшего и пережитого.

Чтец – Девушка.
Отгремела война.
Уже давней историей стала.
И никак не отпустит
Тревожную память бойца.
От фугасов и мин
Мы очистили наши кварталы,
Но какой же сапер
Разминирует наши сердца?
М. В. Кочетков.

Ведущий 2. Поэты вновь и вновь вспоминают войну – в их стихах по-прежнему солдатский быт, солдатская дружба и солдатские раны.

Ведущий 1. 9 мая – День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, день радости и торжества, день бессмертной славы и светлой памяти героев.
9 мая – праздник необычный. Радость этого праздника переплетается с горем, смех – со слезами, праздничные букеты соседствуют с траурными венками.

Чтец – Девушка.
Еще стояла тьма немая.
В тумане плакала трава,
Девятый день большого мая
Уже вступил в свои права.
Не рокотали стайки ЯКов
Над запылавшею зарёй.
И кто-то пел, и кто-то плакал.
И кто-то спал в земле сырой.
Вдруг тишь нахлынула сквозная.
И в полновластной тишине
Спел соловей, ещё не зная,
Что он поёт не на войне!
Н. Радченко.

Ведущий 2. (на фоне песни Б. Окуджавы «Шёл солдат на тот Берлин»):
9 мая – День Победы, но в этот день мы вспоминаем о жуткой цене, заплаченной за неё, - о миллионах человеческих жизней, а ценнее жизни нет ничего в мире. А ведь это были и наши ровесники или ровесники ваших родителей. Погибали отцы и сыновья, братья и сестры, матери и дети.
Тень высоких берёз
Подступает вплотную,
Обрывается марш
У незримой стены,
И уходят от нас
В тишину вековую
Ветераны последней
Великой войны.
В. М. Сидоров.
«И будет вечно жить Хатынь»
Вечер памяти, посвящённый 45-летию со дня установки и открытия государственного мемориального комплекса «Хатынь»

Ведущий: Наша страна впечатляет гостей и туристов множеством памятников, посвящённых героическим и трагическим событиям периода Второй мировой войны. Почему их множество – пространно объяснять не требуется: была воистину всенародная борьба с нашествием, были жесточайшие, кровавые и огненные расправы над людьми, понесены неисчислимые жертвы. Памятники эти – весьма и весьма разные. Среди них – и частично уцелевший и сохранённый бастион бессмертного мужества и героизма – Брестская крепость; и величественный победный Курган Славы под Минском; и взывающий к совести человечества памятник жертвам холокоста «Яма» в Минске, и многие, многие другие… Памятники на братских могилах и на пепелищах сожженных деревень, на развилках и перекрёстках дорог, на улицах и площадях городов, больших и малых селений… К числу наиболее известных памятников трагического содержания принадлежит мемориальный комплекс «Хатынь» на Логойщине.

1чтец. 
Слышали вы в Хатыни
Траурный перезвон?
Кровь от ужаса стынет,
Только раздастся он.
Кажется, ты в пустыне,
Выжжено все дотла – 
В той, военной Хатыни
Плачут колокола.
2 чтец. Название этой белорусской деревни значилось когда-то на картах – десятиверстках и, кроме жителей соседних селений, мало кому было известно.
3 чтец. Хатынь… Трагедия произошла 22 марта 1943 года. Отряд карателей окружил деревню, что мирно стояла в низине между песчаных холмов, в окружении задумчивого бора. Жители деревни ничего не знали о том, что утром в 6 км от Хатыни партизанами была обстреляна автоколонна фашистов и в результате нападения убит немецкий офицер. 
2 чтец. Из хат выгнали всех детей, стариков и женщин. Ни в чем не повинным людям фашисты уже вынесли смертный приговор.
3 чтец. За то, что они белорусы, за то, что хотели жить в своем родном Отечестве без фашистского «нового порядка».
2 чтец. Их согнали в сарай, обложили соломой и подожгли. А тех, кто пылающим факелом вырывался из огня, расстреливали в упор.
3 чтец. Несла на руках грудного младенца Вера Яскевич. Бессловесный, он не мог спросить, куда мама идет, куда несет его. Он не видел, что мать словно окаменела, не видел ужаса в её глазах.
2 чтец. А ей казалось, что сынок все понимает, что он тоже чует неминучую беду, потому так прижался к её груди, притаился под платком.

1 чтец. 
Ах, горюшко, горе, сыночек родной!-
Сухими губами шептала,
А может, не станут они над тобой
Глумиться? Ты прожил так мало!
Не видел, как вишня весенней порой,
Как груша в саду расцветала:
Не слышал, как трубно кричат журавли,
Как годы пророчит кукушка,
Не знаешь ты запахов талой земли
И теплой коры на опушке;
Ни разу ещё не промчался верхом
За ветром вдогонку в ночное,
Не ел, согреваясь под осень костром,
Печеной картошки с золою.
Ну хоть бы одни истоптал сапоги,
Прочел бы хоть первую книжку…
Ты слышишь, наш татка, приди, помоги!
Спаси не меня – так сынишку.

3 чтец. Нет! Никто не смог спасти маленького и ещё 74 ребёнка. 
2 чтец. В тот же день в эту жуткую братскую могилу легло всего 149 человек.
3 чтец. Чудом удалось спастись Володе Яскевичу, его сестре Соне и Саше Желобковичу. Они смогли скрыться, когда немцы сгоняли людей в сарай. Из всех хатынских детей, находившихся в сарае, только семилетний Виктор Желобкович и двенадцатилетний Антон Барановский остались в живых. Обгоревших, изуродованных детей подобрали и выходили жители соседних деревень.
2 чтец. А из взрослых жителей Хатыни остался один. Из мертвых воскрес он в тот жуткий день. Он часто приходил на пепелище. Сняв шапку, медленными шагами шел он к месту своего бывшего подворья, туда, где играли когда-то его дети, где была его хата и калитка, что выпустила родную семью в последний путь. Подходил и молча стоял, печально склонив голову.
3 чтец. Иосиф Иосифович Каминский чудом выкарабкался в то мартовское утро из-под обломков пылающего сарая к умирающему, прошитому пулями сыну Адаму. Потеряв сознание, он уже не видел и не мог увидеть, как догорал овин, как догорали в том овине дети, догорали их отцы и матери, деды и бабушки. Догорала жизнь Хатыни…
2 чтец. Вот какой след оставили после себя фашистские каратели…
3 чтец. Слово «Хатынь» стучит пеплом в сердца миллионов людей. Хатынь встала в ряд главных обвинителей фашизма и войны.

1 чтец.
Нет, невозможно найти оправданье:
Было селенье – осталось… названье…
Вражьи солдаты ворвались как звери,-
И птицы, и хаты, и люди сгорели.
Петрусь Бровка

2 чтец. Скорбная тишина. Она годами хранит и гул яростного огня, и надрывный плач детей, и отчаянный крик матерей, и гневные проклятия замученных, и захлеб автоматов, и стоны умирающих от пуль.
3 чтец. Как суровое напоминание потомкам, хранит Хатынь печаль и тоску погибших. «Люди, берегите жизнь, заслоните солнце от свинцовых туч, голубое небо от гари страшных пожарищ, и никогда больше не допустите такого!»
2 чтец. Хатынская улица… Никогда её не огласит смех детворы, никогда там не зацветут подсолнухи и мальвы.
3 чтец. На этих двориках никто не посадит, никто не вырастит сада.
2 чтец. На этой лавочке никто не присядет на вечерней зорьке, не погладит по головке сына или дочку.
3 чтец. В этой деревне никогда не будет свадьбы, не будут играть гармошки, не послышатся песни.
2 чтец. В хатынском колодце никто и никогда не зачерпнёт воды, не утолит жажду в знойный день…

1 чтец.
Примолкнет звон у бывшей хаты крайней,
Но над другой плитой откликнется печально.
И вдруг призывом этот звук
Проймет до дрожи в теле:
«Не забывайте наших мук,
Мы жить, мы жить хотели!»
Так день и ночь печаль и гнев
Блуждают по долине,
Над скорбным звоном в вышине
Лишь отзвук журавлиный.

3 чтец. Бежит, устремляясь вперед, широкая асфальтированная лента шоссе Минск - Витебск. Обычные дорожные знаки по сторонам. И вдруг справа, на 54 км,- тревожный указатель… 
2 чтец. Погибла Хатынь! Но на месте, где она была, раскинулся величественный мемориальный комплекс – память о людях, которые здесь жили, которые приняли смерть от фашистских варваров. В память сотен белорусских деревень, уничтоженных немецко-фашистскими оккупантами, в январе 1966 года было принято решение о создании мемориального комплекса «Хатынь».
Белорусские архитекторы Юрий Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин и скульптор народный художник БССР Сергей Селиханов разработали проект комплекса. Авторы вдохнули жизнь, вложили душу в камень и бронзу, и эти неподатливые материалы заговорили сурово, гневно, обличающе. Вспоминая работу над проектом, Леонид Менделевич Левин говорил: «Сегодня для нас центром земного шара стала Хатынь. Годы творчества, годы жизни. Не один и не два отдали мы этому маленькому клочку белорусской земли…».
3 чтец. Мемориал повторяет планировку погибшей деревни. В центре комплекса возвышается бронзовая шестиметровая скульптура «Непокоренного», вынесшего на своих плечах все тяготы войны, вставшего живым из огня. Боль и гнев, скорбь и месть выражены на его лице. А руки, натруженные крестьянские руки, горестно и бережно держат тело замученного ребенка. И, кажется, бронзовые уста «Непокоренного» говорят: «Будь проклят, фашизм!» 
2 чтец. Справа от скульптуры увековечено место сожжения хатынцев. Черные гранитные плиты символизируют обрушившуюся крышу сарая, образно, языком пластики, рассказывают о разыгравшейся здесь трагедии. Сколы в центре как бы подчеркивают ее кульминацию.
3 чтец. Клинообразная дорога из мрамора символизирует последний путь жителей Хатыни и обрывается у крыши плиты.
Прислушайтесь, люди! 
Сердцем прислушайтесь!..
И вы услышите тяжелый топот кованых сапог и глухие стоны. Это стонет сама земля, принявшая муки, кровь и смерть 149 хатынских женщин, стариков и детей.
2 чтец. Дорожка из серых железобетонных плит ведет к бывшей деревенской улице. На месте каждого из 26 сгоревших домов лежит первый венец сруба. Только сделан он не из дерева, а из бетона, и цвет его не радует глаз, - он серый, пепельный. Внутри сруба тревожный силуэт обелиска, увенчанного колоколом. На обелиске мемориальная плита, с фамилиями и именами непокорившихся врагу, заживо сожженных хатынцев.

1 чтец. 
Над серой трубою,
Над мемориальным гранитом
Колотится колокол
Эхом войны незабытым.
Пусть Вечный огонь,
Что зажжён в безутешной Хатыни,
Как всходы, как небо,
Пылает, зелёный и синий.
Пускай это пламя
Житом и жарким и спелым
Поклонится в ноги
Дворам ее окаменелым,
Порогу холодному, 
Всей обезлюдевшей хате.
Пусть горе, уснувшее в камне,
Проснётся в набате.
Аркадий Кулешов

3 чтец. Невообразимо волнует сердца открытая перед каждым домом калитка, приглашающая войти в дом, которого нет. Больно становится при мысли, что никогда не заскрипит эта калитка живым деревенским скрипом, никогда не потянет дымком из печных труб-обелисков. 
2 чтец. Слушайте, люди! К вашим сердцам обращаются колокола Хатыни. С гневом и болью рассказывают они о трагедии этой деревни. Хатынь – это суровая народная память. Хатынь – это бронза, камень, безмерная людская скорбь…

(Звучат колокола Хатыни)

3 чтец. Где бы вы ни были, куда бы ни забросили вас пути-дороги - нигде на земле, кроме как в Хатыни, вы не увидите Кладбища деревень. Сюда из 185 сожженных деревень, которые так и не возродились, были привезены урны с землей, и создано символическое кладбище.
2 чтец. Рядом с Кладбищем деревень – Стена Скорби, железобетонный блок с нишами, в которых находятся мемориальные плиты с названием 66 крупнейших лагерей смерти и мест массовой гибели людей.
3 чтец. Рядом Дерево жизни со списком 433 деревень, сожженных оккупантами и возрожденных после войны.
2 чтец. Завершает мемориал площадь Памяти, в центре которой растут 3 березы, символизирующие жизнь. Зеленые весной и летом, пожелтевшие осенью, утяжелённые инеем зимой, они стоят, словно в почетном карауле, они живут, как живем мы – три из четырех. На месте четвертой – Вечный огонь, символ погибших в годы войны жителей Беларуси.
3 чтец. Хатынь – это бронза и камень. Хатынь – это безмерная людская скорбь! Хатынь – это памятник всем пепелищам нашей земли!

1 чтец. 
Плачет камень, 
Плачет камень,
И вся вселенная скорбит,
И мир дрожащими руками
Кладет фиалки на гранит.
И воин, подойдя к святыне, 
Молчит, на миг окаменев,
Я вижу – он у плит Хатыни
Острей оттачивает гнев,
Чтоб не забыл, чтоб не простил,
Чтоб не смягчил удара
По тем, кто зверем здесь бродил
И разжигал пожары.

Ведущий: Сейчас мы посмотрим небольшой видеофильм, в котором авторы проекта поделятся своими воспоминаниями о том, как создавался мемориальный комплекс «Хатынь».

(Демонстрируется фильм «І будзе жыць Хатынь»)

2 чтец. Торжественное открытие мемориального комплекса «Хатынь» состоялось 5 июля 1969 года. 
3 чтец. 5 июля 2014 года мемориальному комплексу исполнилось 45 лет.

1 чтец. 
Кто б ни были вы
И с каких бы широт
Ни приехали вы – 
Поклонитесь святыне!
Край лесов и полей,
Край озёр и болот
Познавать начинайте
С пустыни:
С Хатыни.
Кайрат Жумагалиев

2 чтец. 1 марта 2014 года…Утро первого дня новой весны принесло печальную весть – скончался Леонид Левин. Ему было 77 лет… У Леонида Мендалевича было немало титулов, званий, наград. Заслуженный архитектор Республики Беларусь, лауреат Ленинской премии, дважды лауреат Государственной премии Республики Беларусь, лауреат премии Ленинского комсомола, академик Международной и Белорусской академий архитектуры, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин.
3 чтец. Тысячи людей каждый день встречаются с работами архитектора. В мемориальных комплексах «Хатынь», «Яма», «Прорыв», «Красный берег». У памятников Янке Купале, Якубу Коласу, князю Давиду, в Минском Троицком предместье, у монументов погибшим воинам в российском Волгограде, узбекской Бухаре, украинском Изюме, на станциях столичного метро, в местах памяти жертв еврейского геноцида в Городее и погибших советских военнопленных «Шаланга 342» в Молодечно…Талант выдающегося Мастера заставляет учащенно биться сердца людей разных национальностей и разного возраста.
Ведущий: Люди, как звезды…рождаются, живут, умирают…Чем мощнее звезда, тем дольше остается от нее свет… Звезды нет, а ее свет еще долгие годы проливается на землю… Пройдут годы, сменятся поколения, а минские улицы, земля Беларуси будут хранить боль и скорбь нашей истории, радость и надежду, воплощенную в творениях талантливого архитектора и человека большой души ЛЕОНИДА ЛЕВИНА.“Нам памяці звоняць званы…”
Літаратурна – музычная кампазіцыя, прысвечаная 70-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка – фашасцкіх захопнікаў (на сцэне партызанская паляна: дэкарацыі з елачкамі, бярвеннем, вогнішчам)

(Гучыць мелодыя народнай песні “Ружа - кветка”.
На сцэне ў жалобным адзенні з’яўляецца Беларусь. Па абодва бакі ад яе выстройваюцца вучні з запаленымі свечкамі ў руках.)

Беларусь. Зямля пад белымі крыламі, зямля блакітных васількоў, зямля самых гасцінных і працавітых людзей…
Вайна…Таго, хто бярэцца за зброю, зброя абавязвае ўкладаць у яе сваю змогу, уменне, жыццё.
Зноў узяўся за зброю мой народ, каб абараніць сваю зямлю – сваю Беларусь…
Попел мільёнаў ахвяр стукае ў маё сэрца, крыкі нямаўлят рвуць маю душу, боль і кроў загінуўшых байцоў вярэдзіць мае раны. Фашызм гестапаўскі, канцлагерны, хатынскі… Забітыя вёскі, дзе не засталося ніводнай жывой душы. Толькі старыя дрэвы, чорныя і абгарэлыя, ля якіх не будуць сустракацца закаханыя; калодзеж, з якога ніхто не нап’ецца вады; трава, па якой не будуць больш бегаць дзіцячыя ножкі…О, мой народ – пакутнік!
1-ы вучань. Гітлер вучыў сваю армію: “Большасць з вас павінна ведаць, як выглядаюць 100 трупаў, якія ляжаць у рад, 500 або 1000”.
2-і вучань. “За дзеянні ваеннаслужачых вермахта і паліцыі супраць мясцовага насельніцтва ніякія судовыя справы не ўзбуджваюцца нават у тым выпадку, калі дзеянні з’яўляюцца ваенным злачынствам”.
3-і вучань. “Усходнія тэрыторыі стануць вялікім эксперыментальным полем па ўстанаўленні новага парадку ў Еўропе. Арыйская раса з цягам часу атрымае сусветнае панаванне”.
4-ы вучань. “У населеных пунктах, якія павінны быць знішчаны, сачыць за тым, каб ніхто з грамадзянскіх асоб не пакінуў гэтага пункта, асабліва з моманту аб’яўлення аб знішчэнні”. Спалена, разбурана і разрабрвана 209 з 270 гарадоў і раённых цэнтраў (у тым ліку амаль поўнасцю разбураны Мінск, Гомель, Віцебск), 9200 вёсак. 618 сельскіх населеных пунктаў знішчана поўнасцю з усімі жахарамі, 188 з якіх ужо ніколі не былі адноўлены.
Беларусь. Забойцы думалі, што краіну “самых бяскрыўдных славян”лёгка заваяваць і паставіць на калені…Але яны памыліліся. 

(На экране мультымедыйнага праектара бязгучна дэманструецца ўрывак з мастацкага фільма “Дзяржаўная граніца”.
На сцэне з’яўляюцца 3 юнакі і 2 дзяўчыны. Яны чытаюць вершы пад час дэманстрацыі фільма.)

1-ы юнак.
Мы рана надзелі шынелі,-
Гулі над зямлёй перуны.
І гінулі, і мужнелі
На скрыжаваннях вайны.

2-і юнак. 
Растанні былі і спатканні
Пад спеў салаўінай вясны.
Світала ў сэрцах каханне
На скрыжаваннях вайны.

3-і юнак. 
І ноччу, і раніцай светлай
Нам памяці звоняць званы
Па тых, хто застаўся навечна
На скрыжаваннях вайны…
Іосіф Скурко

1-я дзяўчына.
На лічбу 22 світанне
Перагарнула каляндар, -
Дзень летняга сонцастаяння,
Дзень цішыні і летніх мар…

2-я дзяўчына.
Дзень васількоў, травы мурожнай
І спелай чырвані суніц,
Дзень нашай памяці трывожнай
З далёкім водбліскам зарніц…
Віктар Гардзей

(У цэнтры сцэны да Юнака падыходзяць Маці, Бацька, Дзяўчана.)

Юнак. Бывайце, родныя!
Дзяўчына. Бывай любы, вяртайся з перамогай хутчэй!
Бацька. Надзея на цябе, сынку! Не дайце супастатам заваяваць родную зямлю!
Маці. Беражы сябе, сынок!

Юнак.
Не сумуй па мне, старая,
Будзь здарова, маці!
Вораг край мой разбурае – 
Ці ж сядзець мне ў хаце?
Ці ж на тое палівала
Ты зямельку потам,
Каб яна цяпер стагнала
Пад фашысцкім ботам?
Ці ж на тое мне пра волю
Пела над калыскай,
Каб марнела наша доля
Пад пятой фашысцкай?
Лепш свабодным легчы ў полі
Ад варожай кулі,
Чым аддаць сябе ў няволю
І цябе, матуля.
Бараніць пайду свабоду,
Біцца з гадам лютым,
Што нясе майму народу
Здзекі і пакуты.
Будзем жывы – будзем рады
Лёсу маладому,
А пакуль не знішчым гадаў,
Не чакай дадаму.
Кандрат Крапіва

(Юнакі і дзяўчаты развітваюцца і разыходзяцца. На экране мультымедыйнага праектара дэманструюцца партызанскія фотаздымкі з кнігі “Вяртанне”).

1-ы чытальнік. “Я ведаю, што будзе рабіць мой народ”, - заявіў у першыя дні вайны народны пясняр Янка Купала. Над краінай пранёсся яго мужны заклік.

2-і чытальнік.

Партызаны, партызаны,
Беларускія сыны!
За няволю, за кайданы
Рэжце гітлерцаў паганых, каб не ўскрэслі век яны.
Клічу вас я на пабеду,
Хай вам шчасцем свецяць дні,
Выразайце людаедаў, 
Каб не стала іх і следу
На святой нашай зямлі.
Цень забітых матак, дзетак,
Дзедаў вашых і бацькоў,
Акрываўлены палетак
Клічуць мсціць крывава гэтак,
Як не мсцілі ад вякоў.
Не давайце гадам сілы
Над сабою распасцерць,
Рыйце загадзя магілы,
Вырывайце з жывых жылы,
Кроў за кроў, а смерць за смерць.

1-ы чытальнік. Суровым экзаменам на мужнасць і трываласць нашага народа стала Вялікая Айчынная вайна. 1113 жахлівых дзён і начэй працягвалася вайна на тэрыторыі Беларусі, і безупынна наша краіна аказвала небывалае ў гісторыі чалавецтва супраціўленне агрэсару.
2-і чытальнік. Вораг не ведаў спакою ні днём , ні ноччу. Зямля гарэла пад нагамі вылюдкаў – захопнікаў і іх хаўруснікаў, ляцелі ў паветра камунікацыі і склады, гарэлі варожыя самалёты і танкі.
1-ы чытальнік. У гісторыю вайны Беларусь увайшла як рэспубліка – партызанка. У партызанскім руху ўдзельнічала больш за 153000 чалавек. Народныя мсціўцы пусцілі пад адхон больш за 2000 эшалонаў, разбурылі каля 300 чыгуначных мастоў, прымалі ўдзел у шматлікіх баях з акупантамі. 

(Гучыць “Лясная песня”(муз. У. Алоўнікава, сл. А. Русака)

Інсцэніроўка ўрыўка з п’сы “Радавыя”Аляксея Дударава

Дугін. Ва ўсіх нас душы выхаладзіла… Не хутка сагрэемся.
Дзерваед. Можа, й памрэм халоднымі…
Дугін. Кінь!
Дзерваед. Жонка, старшына, за мной ходзіць…З дзіцем… Спаленыя…Другі год ходзіць.
Дугін. Расказаў бы… Лягчэй будзе…
Дзерваед. Лягчэй не будзе…
Дугін.Раскажы.
Дзерваед. Што расказваць? Хлеб яна нам пякла, мая Мар’я, значыць… Для ўсяго атрада… Мы ёй мукі прывозілі, яна і пякла…Выдаў нехта… Аднойчы з разведкі ішлі, пяцёра нас было…Удала схадзілі, добрую разведку неслі…Брыгаду потым уратавалі… Да мяне зазірнулі…Мар’яна толькі на стол паставіла, я з дзіцёнкам пазабаўляўся, прыбягае белая: “Хлопцы, немцы ў Максютках!” З хаты выскачылі, да лесу паўзлі, а яны і адтуль пруць ланцугом плячо ў плячо… На дарозе машын дзесяць… Куды? Хоць скрозь зямлю праваліся! Палоска жыта была каля хаты… Запаўзлі, залеглі…Пад’ехалі, гергечуць нешта, у хату ўвайшлі… Ляжым, не дыхаем… Пяцёра нас усяго…Бачу праз калоссе – муку з сенцаў выносяць! У мяне ўсё абарвалася! Адкуль у адзінокай бабы ў такі час гэтулькі мукі? ..Яснае дзела, каму… Павярнуў я галаву да камандзіра, а той на сумку сваю паказвае: “Разведка, разведка…”. Потым эсэсавец Васілька на руках выносіць…На руках гушкае, забаўляецца…Адлягло трохі ад сэрца…Пашкадуюць, думаю… Смяецца ж…
Дугін. А потым?
Дзерваед. А потым хату запалілі…Я сівець пачаў… Мар’ю не вывелі…
Дугін. Гавары, яшчэ гавары…
Дзерваед. Васілька (захліпнуўся паветрам)…Перад хатай антонаўка старая расла…За кашульку на сучок зачапіў, самі адышліся…горача стала… Хата гарыць, Васілька ад крыку на яблыньцы захадзіцца, я зямлю зубамі грызу…І ўсё. У атрад хлопцы прынеслі…Мар’я з Васількам за мной ходзіць. Вінаваты я…

(Гучыць “Лакрымоза” В. А. Моцарта або “Месяцовая саната”Л. Бетховена)
1-ы чытальнік.
Карнікі, капнікі, капнікі.
Чорныя, нібы вораны.
Карнікі, карнікі, карнікі.
Рукі ў сажы пажараў.

2-і чытальнік.
Карнікі. Страшнейшыя з ворагаў,
На мундзіры – чэрап і косці,
Пад мундзірам – ні сэрца, ні жалю…

1-ы чытальнік.
Попелам на зямлю асыпаліся дрэвы і хаты.
Попелам на зямлі заставаліся
Людзі, малітвы, праклёны.
Генадзь Бураўкін.

2-і чытальнік. 1944 год. Вызваленне Беларусі. Думкі тых, хто яшчэ вавяваў, і тых, хто выжыў на акупаванай і зруйнаванай зямлі, былі звязаны з мірнай працай, з марамі пра шчасце.
1-ы чытальнік. Вялікая Айчынная вайна стала гіганцкім паядынкам дзвюх процілеглых філасофій – гуманізму і чалавеканенавіснецтва. Для перамогі была патрэбна мабілізацыя ўсіх фізічных і маральных сіл народа. І перш за усё – вера ў перамогу.
Юнак.
Асвятлёны лунаннем
Чырвонага сцяга,
Сеў стамлёны салдат
На прыступках рэйстага.
Зняў фуражку,
Як сейбіт пасля работы, 
Выціраючы з ілба
Кроплі цяжкага поту.
Адклаў у бок аўтамат,
Пыл струсіў з гімнасцёркі
І з кісета адсыпаў
Жменьку махоркі.
Ды зірнуў яшчэ раз
Як над варожай сталіцай
На вясеннім паветры
Мірны сцяг наш глядзіцца.
Папяросу згарнуў,
Зацягнуўся спакойна
І сказаў:
- Так любыя закончваюцца войны!
Кадыр Даян


(На экране мультымедыйнага праектара – сцяг над рэйхстагам і салют. Гучыць песня “День Победы” (муз. Д. Тухманава, сл. У. Харытонава).

Комментариев нет:

Отправить комментарий